Hibrit Liseler Tahlil Olabilir mi?

Hibrit Liseler Tahlil Olabilir mi?

Belirli bahis ve içerikler temelinde oluşturulan öğretim programları gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde ortak bir kültür oluşturma bakımından ehemmiyetini koruyor. Ne var ki kelamı edilen ortak öğretim programları gerek iktisadın öne çıkardığı rekabet alanları gerekse öğrencilerin farklı ilgi ve yetenekleri bakımından sonlu kalıyor. Öbür bir tabirle öğrencilerin gelişen ekonomilerde yeteneklerine uygun konumlara erişimleri bakımından ortak bir bilgi ve maharet setine olduğu kadar farklı ilgi ve yeteneklere de ihtiyaçlarının olduğu açıktır.

Bu çerçevede okuldaki öğrenmelere ait iki temel stratejik alan öne çıkmaktadır.

Bunlardan birincisi farklı ilgi ve yeteneklerin nasıl geliştirileceği oburu ise farklı öğrenme tarzlarına sahip bireylerin öğrenme süreçlerinin nasıl yapılandırılacağıdır. Buna nazaran okullar bir yandan mevcut öğretim programlarını daha üt seviyede gerçekleştirmek öbür yandan da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun maharet setlerini geliştirmek üzere amansız bir efora girmek durumunda kalmaktadır. 

Dersleri makul bir öğretim usulleri seti üzerinden tasarlamak ve kelamı edilen öğrenme sistemlerine, öğrenme tarzları bakımından ahenk sağlayamayan öğrencileri “başarısız” olarak tanımlamaya dayalı bir öğrenme kurgusunun çelişkilerinin olduğu da açıktır. Bu çerçevede, öğrenci ihtiyaçlarına nazaran “farklılaştırma” öne çıkmaktadır. Öğretimde farklılaştırma ise hedef, öğrenme yolu ve içerik tarafından olmak üzere üç temel başlıkta ele alınır. Ne var ki kelamı edilen üç bileşenli farklılaştırmanın muhakkak bir sınıf ortamında farklı ilgi ve yetenekleri olan ve yeniden farklı öğrenme tarzları olan öğrencilerle tıpkı anda ve birlikte yapılmasının değerli manileri bulunmaktadır. 

Gerek bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması gerek salgın devrinin tesiriyle kıymetli bir yatkınlık olarak gelişen dijital imkanların öğrenme sürecine temel karakterini vermeye başlamasının öbür bir sonucu daha görülmektedir. İş ve toplum ömründe merkeze yerleşen kelamı edilen marifet ve yatkınlıkların okul devrinde yok sayılamayacak derece gençlerin hayat alanına girmesi de hem bir imkan hem de bir mecburilik olarak öne çıkıyor. Bir bütün olarak bakıldığında okuldaki öğrenmenin dijital marifet ve yatkınlıklar temelinde harmanlanması hem toplumsal hem de eğitimsel bir mecburilik ve imkan olarak kıymetli hale gelmiş durumda.

Belirtilen bağlamdan yola çıkılarak ortaöğretim seviyesinde hibrit temelli bir öğretimin avantajları klasik öğretim ile mukayeseli olarak ele alınabilir.

İlginizi Çekebilir;  The Kiffness İsimli Müzik Kümesinin Bilal Göregen'in Meşhur Ievan Polkka Görüntüsü ile Yaptığı Mükemmel Düet

Öğretim modeli: Hibrit liseler, çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğretimi birleştiren harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanırken, klâsik okullar öncelikle yüz yüze öğretime güvenir.

Esneklik: Hibrit liseler, öğrenciler kendi suratlarında ve kendi programlarında çalışabildikleri için planlama ve ilerleme suratı açısından daha fazla esneklik sunar. Klasik okullar tipik olarak daha yapılandırılmış programlara sahiptir ve çok fazla esneklik sunmayabilir.

Teknoloji: Hibrit liseler, öğrencilerin öğrenme malzemelerine erişmesi ve ödevlerini çevrimiçi tamamlamasıyla teknolojiyi ağır bir halde kullanır. Klâsik okullar da teknolojiyi kullanabilir, fakat öğretim modelinde o kadar merkezi olmayabilir.

Öğrenci dayanağı: Hibrit liseler ekseriyetle öğrenciler için daha şahsileştirilmiş dayanak sağlar, daha küçük sınıflar ve öğretmenlerle teğe bir etkileşim için daha fazla fırsat sağlar. Klasik okullarda daha büyük sınıflar ve daha az kişiselleştirilmiş dayanak olabilir.

Öğrenci iştiraki: Hibrit liseler, daha şahsileştirilmiş ve esnek öğrenme seçenekleri sunduklarından, klasik sınıf ortamlarında zahmet çeken öğrencilerin ilgisini çekmek için daha uygun olabilir. Klasik okullar, yapılandırılmış, yüz yüze öğrenme ortamlarında başarılı olan öğrenciler için daha uygun olabilir.

Sonuçta, hibrit bir lise ile klasik bir lise ortasındaki seçim, öğrencinin öğrenme tarzı ve tercihleri, okulun kaynakları ve imkanları ve ailenin maksatları ve öncelikleri dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Her iki model de akademik başarıyı, ferdî gelişimi ve toplumsal gelişimi teşvik etmede tesirli olabilir ve karar verirken her bir öğrencinin özel gereksinimlerini ve şartlarını dikkate almak kıymetlidir.

Sözü edilen beş boyutta klasik öğrenme sürecini destekleyen ve dönüştüren hibrit okullarla ilgili yaygın bir tecrübe oluştuğu görülmektedir. Başta ABD olmak üzere çabucak tüm gelişmiş ülkelerde, sayıca az lakin rekabet oluşturacak derece güçlü uygulamalar bulunmaktadır. 

Carpe Diem Collegiate Lisesi ve Ortaokulu: Indianapolis’te bulunan Carpe Diem, öğrencilere şahsileştirilmiş eğitim sağlamak için harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanan bir devlet kontratlı okuldur. Öğrenciler çevrimiçi dersleri tamamlar ve ayrıyeten öğretmenler ve danışmanlarla yüz yüze eğitime katılırlar.

İlginizi Çekebilir;  Goriller Nasıl Oluyor da Yalnızca Bitki ve Böcek Yiyerek Bu Kadar Kaslı Kalabiliyor?

Fusion Academy: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yerleşkeleri ile Fusion Academy, öğrencilere şahsileştirilmiş eğitim sağlamak için hibrit bir öğrenme modeli kullanan özel bir lisedir. Öğrenciler, öğretmenlerle teğe bir ortamlarda çalışır ve ayrıyeten küme eğitimi ve aktifliklerine katılır.

Summit Devlet Okulları: Summit Devlet Okulları, Kaliforniya’da eğitime şahsileştirilmiş bir öğrenme yaklaşımı kullanan bir devlet kontratlı okulları ağıdır. Öğrenciler, dersleri tamamlamak ve ayrıyeten öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitime katılmak için çevrimiçi araçları ve kaynakları kullanır.

High Tech High: High Tech High, California’da proje tabanlı öğrenmeyi ve eğitime işbirlikçi bir yaklaşımı vurgulayan bir devlet kontratlı okulları ağıdır. Öğrenciler, öğrenmelerini desteklemek için çevrimiçi kaynakları ve teknolojiyi kullanır ve ayrıyeten öğretmenleri ve akranlarıyla birlikte yüz yüze öğretime ve projelere katılır.

International Connections Academy: International Connections Academy, hibrit bir öğrenme modeli sunan çevrimiçi bir özel lisedir. Öğrenciler dersleri çevrimiçi olarak tamamlar ve ayrıyeten bölgesel öğrenme merkezlerinde öğretmenler ve akranlarıyla birlikte yüz yüze eğitim ve etkinliklere katılır.

Bunlar, ABD çapındaki hibrit liselerden yalnızca birkaçı. Bu okulların her biri eğitime eşsiz bir yaklaşım sunar ve hepsi şahsileştirilmiş tahsili, işbirliğini ve öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları vurgular.

Daha fazla eğitimci ve siyaset yapan bu modelin şahsileştirilmiş, esnek ve yenilikçi öğrenme tecrübelerini teşvik etme potansiyelini fark ettikçe, hibrit liselerin önümüzdeki yıllarda büyümeye ve gelişmeye devam etmesi olasıdır.

İşte hibrit liselerin geleceği için birtakım potansiyel eğilimler:

Artan teknoloji kullanımı: Hibrit liselerin, öğrenmeyi geliştirmek ve öğrencilere daha şahsileştirilmiş ve esnek öğrenme tecrübeleri sağlamak için teknolojiyi kullanmaya devam etmesi olasıdır. Bu, yapay zekâ, sanal gerçeklik yahut öteki gelişmekte olan teknolojilerin kullanımını içerebilir.

Sosyal-duygusal öğrenmeye odaklanma: Eğitimciler, öğrencilerin ruh sıhhatini ve iyiliğini desteklemenin değerini kabul ettiğinden, hibrit liseler sosyal-duygusal öğrenmeye daha fazla değer verebilir. Bu, öğrencilerin toplumsal ve duygusal gelişimini desteklemek için daha fazla danışmanlık hizmeti, farkındalık eğitimi yahut öbür kaynaklar sağlamayı içerebilir.

Daha çeşitli öğrenci popülasyonları: Eğitimciler eğitimde eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için çalıştıkça, hibrit liseler hizmet ettikleri öğrenci popülasyonları açısından daha çeşitli hale gelebilir. Bu, yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmayı yahut engelli ya da başka özel gereksinimleri olan öğrencilere daha fazla takviye sağlamayı içerebilir.

Endüstri ve toplum ortaklarıyla daha fazla işbirliği: Hibrit liseler, öğrencilere gerçek dünya tecrübeleri sağlamak ve onları kolej ve mesleklerinde muvaffakiyete hazırlamak için sanayi ve toplum ortaklarıyla daha yakın işbirliği yapabilir. Bu, çıraklık, staj yahut başka işe dayalı öğrenme fırsatları geliştirmeyi içerebilir.

Sürekli büyüme ve evrim: Eğitimciler ve siyaset yapıcılar eğitime yönelik yeni yaklaşımları denedikçe ve süratle gelişen bir dünyada öğrencilerin değişen gereksinimlerini karşılamaya çalıştıkça, hibrit liselerin büyümeye ve gelişmeye devam etmesi olasıdır.

Genel olarak, eğitimciler öğrencilere mümkün olan en âlâ öğrenme tecrübelerini sağlamak ve onları üniversitede, meslekte ve hayatta muvaffakiyete hazırlamak için çalıştıklarından, hibrit liselerin geleceği muhtemelen daima yenilik ve evrim ile karakterize edilecektir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar külliyen muharrirlerinin özgün fikirleridir ve Onedio’nun editöryal siyasetini yansıtmayabilir. ©Onedio

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.