Google News

İnternetin Faydaları

Geçen zaman ve beraberinde gelişen teknoloji, gün geçtikçe günümüz toplumu için önemli bir hal almaktadır. Gelişen teknoloji, genel olarak “Dünyanın tek bir köy haline gelmesi.” Şeklinde tanımlanan globalleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu globalleşme faaliyet alanını ticaret ile sınırlı tutmamış, ekonomi, finans, politika, çevre ve sosyal alanlar başta olmak üzere diğer birçok alanda da faal hale gelmiştir.

Globalleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkması, ülkeler arası duvarların yıkılması yukarıda “sosyal alan” olarak belirttiğimiz insan iletişimi alanında birçok gelişme meydana getirmekle birlikte, yine bu doğrultuda insanlara birçok kolaylık da sağlamıştır. Zaman geçtikçe insanların birbirlerinden ve toplumdan kendilerini soyutlayarak bulundukları topluma yabancılaşması gibi sorunlar da yine teknoloji ve teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan sosyal alanda globalleşme ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ki günümüz toplumunda bu alan üzerinde başlanmış birçok çalışma, proje ve program mevcuttur.

Günümüz Toplumunda Yabancılaşma

İnsanın bulunduğu topluma uzaklaşması sorunu şehirler büyüdükçe büyüyen ve yine aynı oranda gelişen bir sorundur denilebilir. İnsanların büyüyen ve gelişen şehirlere inat küçülen yakın çevreleri, sosyal alanların sayı ve türlerinin artmasına inat gerek sorumluluklarına bağlı olarak sosyalleşecek zamanı bulamamaları gerekse de zamanı buldukları halde resmi ilişkilerin artmasına bağlı olarak istedikleri dönütleri alamamaları bu “uzaklaşma” sorununun temelini oluşturmaktadır.

Büyüyen şehirlere inat gettolaşmaların ortaya çıkması, belirli duvar ve sınırlar olmamasına rağmen farklı sınıflara mensup insanların belirli bir alana yoğunlaşarak yerleşmeleri de bu sorunun kaynağını teşkil eden bir diğer etmendir denebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir