Kitaplardan Nefret ve Endişe Sendromu Olan Bibliyofobi Nedir?

Kitaplardan Nefret ve Endişe Sendromu Olan Bibliyofobi Nedir?

Bibliyofobi, kitaplardan nefret etme ve korkma manasına gelmektedir. Okumaya karşı isteksizliğinde ötesinde olan bibliyofobi, kitaplardan tiksinti, kütüphanelerden korkma ve nefret ile ilişkilendirilir. Bibliyofobinin tabiatını, nedenlerini, tesirini ve nasıl bu dehşetin yenilebileceğini daima birlikte inceleyelim.

Bibliyofobinin kökenleri

Bibliyofobinin kökenleri çeşitli nedenlere ve faktörlere bağlı olabilir.

Çocukluk tecrübeleri: Kitaplarla çocukken karşılaşmak, kimileri için olumsuz sonuçlar doğurmuş olabilir. Akademik gelecek baskısı, okuduğunu anlamada yaşanan zorluklar ve birtakım edebiyat cinsleriyle müsabakalar olumsuz tecrübelere neden olabilir. Bu tecrübeler hayatınıza kalıcı iz bırakıp ortaya bibliyofobinin çıkmasına katkıda bulunabilir.

Travmatik olaylar: Örneğin, kütüphanede yangın çıktığını görmek yahut bir kitapçıda ezici bir hisle karşılaşmak sizin kitaplardan korkmanıza ve nefret etmenize sebep olabilir. Travma, insanların algısını etkileyerek bibliyografinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Kültürel tesirler: Toplumsal baskılar yahut olumsuz anlatılarda bibliyofobinin gelişmesine yol açabilir. Okumanın sıkıcı olduğu algısı ya da toplumsal baskılar, kitaplardan nefrete ve endişeye neden olabilir.

Bibliyofobinin belirtileri

Fiziksel belirtiler: Kitapların bulunduğu ortamlarda kalp atış suratının artması, terleme, titreme nefes darlığı ve baş dönmesi üzere fizikî semptomlar olabilir. Kimi bireylerde bu durum şiddetliyse panik atak bile yaşanması mümkündür.

Duygusal belirtiler: Kitap görüldüğü vakit korku, gerilim, huzursuzluk ya da iğrenme hisleri yaşanabilir. Okuma gerektiren durumlarda bu bireyler yetersizlik duygusu yaşayabilir.

Davranışsal belirtiler: Kütüphane ve kitapçı üzere kitap bulunan yerlerden uzak durarak kaçınma davranışı sergileyebilirler. Bibliyofobisi olan beşerler okumaktan uzak durup okuyan insanlara karşı nefret hissi duyabilirler.

Bibliyofobinin etkisi

Bilgiye az erişim: Kitapların içerdiği sınırsız değerli bilgiyi okumadıkları için kaçırırlar. Yeni maharetler öğrenme ve çeşitli mevzuları keşfetme üzere hem bilgi dağarcığını genişletecek hem de yeteneklerini arttıracak öğrenme faaliyetlerini kitaplardan korkarak ve nefret ederek kazamazlar.

Olumsuz akademik performans: Okumanın ve araştırmanın faal bir halde yapılması gereken akademik performansı bibliyofobi olumsuz tesirler. Ödevleri, imtihanları ve ders için kullanılan kitapları anlamakta zorluk yaşayabilirler. 

Sosyal izolasyon: Kitaplardan korkma ve nefret etme, toplumsal izolasyona neden olabilir. Okumak birçok insanların ortak bir ilgi alanıdır. Kitaplarla ilgili yapılan sohbetlerden ve etkinliklerden uzak durmak öteki beşerlerle ilişki kurmayı ve toplumsal etkileşimi azaltır.

Bibliyofobiyi yenme

İlginizi Çekebilir;  TSB: Sigortacılıkta toplam prim üretimi Ocak sonu itibarıyla yıllık %33.4 arttı

Profesyonel yardım alma: Psikolog yahut terapist üzere ruh sıhhati uzmanlarından yardım alınarak bu sorun çözülebilir. Bibliyofobisi olan insanların gereksinimi olduğu duruma nazaran rehberlik ve takviye sağlanabilir.

Aşamalı maruz kalma: Bu tedavi, bireyleri kademeli olarak kitaplara ve kitap bulunan ortamlara maruz bırakmayı içerir. Bibliyofobikler basamaklı bir biçimde kaygılarıyla yüzleşmelerine ve endişelerini geliştirmelerine sebep olur.

Bilişsel davranışçı tedavi: Bibliyofibiyi ele almak için tesirli bir tedavi cinsidir. Bu tedavi, kitaplarla ilgili olumsuz fikre ve kaygıya meydan okur. Kitapları olumlu düşünme kalıplarıyla bibliyofobisi olan insanlara anlatır.