Norveç, İsveç, Hollanda Üzere Ülkelerin Uyguladığı Yeşil İktisat Modeli Hakkında 13 Bilgi

Norveç, İsveç, Hollanda Üzere Ülkelerin Uyguladığı Yeşil İktisat Modeli Hakkında 13 Bilgi

Günümüz dünyasında yeşil ve sürdürülebilir iktisat, her manada popülarite kazanan modellerden. Çevreci yaklaşımların her geçen gün arttığı dünyada bilhassa Norveç, İsveç ve Hollanda üzere ülkeler ise öncü pozisyonda. Doğal kaynakları, hayvanları ve çevreyi muhafazayı kendine vazife bilen bu devletler uyguladıkları her modelde olduğu üzere iktisatta de emsal bir yaklaşıma sahip. 

İşte gelecek kuşaklar için daha uygun bir dünya yaratmaya çalışan yeşil iktisat ile ilgili bilinmesi gereken detaylar!

1. Toplumsal Refah

Yeşil iktisat modeli, her şeyden evvel toplumsal refahı önemseyen bir yaklaşımdır. Bunun için sürdürülebilirliği benimseyerek eşitlikçi siyasetler ve toplumsal hizmetler oluşturmayı, böylelikle toplumdaki adaleti destekleyerek refahı artırmayı amaçlar.

2. Doğal Kaynakların Aktif Kullanımı

Norveç, İsveç ve Hollanda üzere ülkelerin benimsediği yeşil iktisat modeli, doğal kaynakları faal halde kullanmayı ve muhafazayı amaçlar. Bu doğrultuda hazırlanan siyasetler ormanları, su kaynaklarını, madenleri ve öteki doğal varlıkları bozmamaya yöneliktir. Bu nedenle bu tip ülkelerdeki inşaat çalışmaları ve yönetmelikler bir dizi koşula bağlıdır ve güç verimli olmak zorundadır.

3. Ekonomik Büyüme

Bu ülkelerdeki siyaset stratejileri öncelikle doğal çevreyi müdafaa maksadı güder ve mevcut biyolojik çeşitliliği sürdürerek ekonomik kalkınma maksatlar. Örneğin; ulusal parkları genişletmek, sürdürülebilir güç kullanmak ve atık idaresi sağlamak hem doğal habitatların korunmasına hem de ülke iktisadının büyümesine yardımcı stratejik ataklardır.

4. İnovasyon ve Teknoloji

Yeşil iktisadın bir öbür basamağı da teknoloji ve inovasyondur. Gerçekten verimlilikten kelam etmek için teknolojiyi en uygun halde kullanmak ve küresel gelişmelerden geri kalmamak gerekir. Böylelikle pak teknolojiler ve çevreci çalışmalar üretmek kolaylaşır.

5. Atık Yönetimi

Yeşil iktisat, içinde bulunulan tüketim çağının bilakis atık idaresi ve geri dönüşüm odaklı bir siyaset güder. Bunun için ülke genelindeki tüketimi ve atık ölçüsünü azaltmayı, kıyafet ve başka tüketim eserlerinde geri dönüşümü yaygın bir tercih yapmayı amaçlar. Böylelikle atıklar için harcanan güç ölçüsünü düşürmeyi, bu atıkları tekrar iktisada kazandırmayı sağlar.

6. Güç Verimliliği

İlginizi Çekebilir;  Türkiye piyasaları kapanışta düştü; BİST 100 0,46% değer kaybetti

Yeşil iktisat modeli, boşa güç üretimini ve harcamasını minimuma indirmeyi gayeler. Bilhassa mimaride güç tasarruflu bina dizaynını standart haline getirir ve ulaşımda güç tasarruflu sistemler kullanır. Tıpkı vakitte sürdürülebilir endüstriyel çalışmaları teşvik eder.

7. Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir güç kaynaklarına yatırım, yeşil iktisadın odak noktasıdır. Rüzgar, güneş, hidroelektrik üzere pak güçlere yatırım yapmak epey kolay ve teşvik edicidir. Böylelikle yatırımcılar ziyanlı fabrikalar kurmak yerine pak güç kaynaklarına dayalı üretime yönelmek zorunda kalır. Bu da bu ülkeleri bu mevzuda öncü konuma getirir.

8. Sürdürülebilir Ulaşım

Yeşil iktisat toplu taşıma da dahil olmak üzere ulaşımda sürdürülebilirlik sağlar. Bunun için elektrikli araçların fiyatını düşürür ve bu araçların kullanımında teşvik edici kolaylıklar sunar. Ayrıyeten ülke geneline yayılan bisiklet yolları ve güç verimli toplu taşıma altyapıları da şahsi araç kullanımını minimuma indirmeyi gayeler.

9. Sıfır Karbon Hedefi

İklim değişikliği ile uğraşta önder olan İsveç, Norveç ve Hollanda üzere ülkeler, sıfır karbon amacını benimsemiş durumdadır. Bu doğrultuda, fosil yakıt kullanımını sonlandırmak, güç üretimini ve tüketimini karbonsuzlaştırmak üzere makul maksatlara ulaşmaya çalışırlar. Böylelikle bütün dünyaya örnek teşkil etmeyi planlarlar.

10. Sürdürülebilir Tarım

Beslenme ve tarım da yeşil iktisadın odaklandığı hususlardandır. Bu doğrultuda susuz tarım, verimli besin üretimi ve kimyasaldan arınmış hasat üzere teknikler kullanılır. Ayrıyeten hayvansal besinden yoksul bir beslenme alışkanlığı teşvik edilir ve bu sayede karbon salınımını azaltmak hedeflenir. Ete alternatif besinler da bu ülkelerde yaygın olarak tüketilir.

11. Toplumsal İnovasyon

Yeşil iktisatta toplumsal inovasyon teşvik edilir ve böylelikle sürdürülebilirlik pek çok ülkede olduğundan daha geniş bir perspektifle ele alınır. Buna nazaran; toplum gereksinimleri için yenilikçi tahliller sunma, toplumsal girişimciliği teşvik etme ve kapsayıcı bir iktisat planı sunma üzere atılımlarla toplumsal sürdürülebilirlik güçlendirilir.

12. Eğitim

İlginizi Çekebilir;  Piyasalar – Avrupa Yükseldi; Virüs Temkinliliğe Yol Açtı

Eğitim ve farkındalık, toplumsal inovasyonun bir modülü olarak devreye girer ve küçük yaşta çevreci yaklaşımı benimsetmeye odaklanır. Bunun için halk bilinçlenmesi şimdi erken devirde başlar, geleceğe daha sağlıklı bireyler yetiştirilir ve çevreci stratejilerde geniş bir iştirak teşviği amaçlanır.

13. Halk İştiraki ve Farkındalık

Farkındalığı ve refah düzeyi yüksek toplum, yeşil iktisadın başarılı olması için kaidedir. Birebir vakitte toplumu oluşturan bireyler, ortak maksat doğrultusunda birleşen ve birbirini sayan insanlardır. Bunun için bireyler ortası işbirliği ve anlayış seviyesi yüksek, bilgi ve tecrübe paylaşma isteği fazladır. Bu da çevreci kampanya yapmayı ve öteki ülkeleri bilinçlendirmeyi kolaylaştırır.