Dr. Erol Kesici, UNESCO ve BM’nin raporuna işaret etti: Türkiye, yüksek su gerilimi altındaki ülkeler arasında!

Türkiye Tabiatını Müdafaa Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, ’22 Mart Dünya Su Günü’ nedeniyle UNESCO ve BM’nin hazırladığı ‘Su Raporu’nda Türkiye’nin, yüksek su gerilimi altındaki ülkeler ortasında yer aldığını söyledi. Dr. Kesici, su krizinde iklim değişikliğinin yüzde 20, yanlış su kullanımının yüzde 80 tesirli olduğunu kaydetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Eserleri Fakültesi emekli öğretim vazifelisi ve TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, su kıtlığı, tasarruf sistemleri, kuraklığa karşı alınabilecek önlemler konusunda ihtarlarda bulundu.  Dr. Kesici, doğal göllerin su üretmek yerine depo vazifesi yaptığını belirterek, “Sularımızı kurutmaya, kirletmeye hakkımız yok. Yağışlar ise fırsattır” dedi.

Dünyadaki su kalitesi, ölçüsü, tekrar kullanılması, tasarrufu üzere mevzular hakkında gereğince bilgi sahibi olunmadığına işaret eden Dr. Kesici, UNESCO’nun ‘İnsanlar için Su, Ömür için Su’ ve BM’nin ‘Dünya Su’ raporlarına nazaran, yanlış kullanımların da tesiriyle su kaynaklarının kullanımı ve paylaşımının ‘küresel su krizi’ olduğunu söyledi.

“Kuraklığın nedeni, yanlış kullanım”

Her geçen gün değişen iklim şartlarının, denetimsiz büyüyen sanayilerin, hudutlu kaynaklarını azamî verimlilikle kullanmayı gerektirdiğini anlatan Dr. Kesici, “Kuraklığın temel nedeni; iklim krizi değil, suyun yanlış kullanımı ve mevsimsel şartlara nazaran yeterli yönetilememesi. Bilimsel ve ekonomik yatırımlara başlanılmaması nedeniyle, mevsim normallerinde devam eden yağışlara karşın, önümüzdeki yıllarda su krizinin giderek artacağı öngörülmektedir” dedi.

Suyun tüm tabiat açısından kıymet biçilemez bedel olduğunu vurgulayan Dr. Kesici, 22 Mart’ın da suyun değerini hatırlatmak ve gün geçtikçe daha da güç hale gelen suya erişim problemine dikkat çekmek, toplumsal hassaslığı artırmak ve global su kriziyle gayret için değerli olduğunu aktardı.

Su israfı ve verimsiz kullanım

UNESCO ve BM’nin 2021 raporlarında, su israfı ve verimsiz kullanılışıyla su kıtlığının arttığının belirtildiğini söyleyen Dr. Kesici, “Esas neden suyun pahasının anlaşılamaması. Raporlar, su kaynaklarının daha uygun kullanılması ve idaresinin değeri, dünyanın birçok bölgesinde su kaynaklarına gereğince yatırım yapılmadığı ve siyasalların ilgisini çekmediğine işaret ediyor” dedi.

İlginizi Çekebilir;  AKP Küme Lideri Bostancı'dan Paris İklim Muahedesi açıklaması: İmzalarımız tamamlandı; muhalefetle de görüşeceğiz

Bölüm bazında global su tüketimi bilgilerini paylaşan Dr. Kesici, “Yüzde 69’u besin ve tarım, yüzde 19’u güç ve endüstriyel dallar, yüzde 12’si içme suyu ve evsel kullanımda harcanıyor. Yeryüzünde 1 milyar insan, her an suya ulaşamıyor. Atık suların yüzde 80’i hiçbir biçimde arıtmaya girmiyor. 2 milyara yakın insan, arıtılmamış atık sular yüzünden kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci hastalıkları riski altında. Dünyada 2 milyar insan su gerilimi altında” diye konuştu.

3,6 milyar kişinin potansiyel su kıtlığı olan bölgelerde yaşadığını kaydeden Kesici, “Bilimsel tedbirler alınmazsa 4,8- 5,7 milyar bireye ulaşacağı öngörülüyor. Yeryüzünde 1 milyar insan, konutlarımızda her an ulaşabildiğimiz su için, günde ortalama 6 saat su seyahati yapıyor. BM datalarına nazaran, her 9 saniyede 1 çocuk kirli sudan ötürü ömrünü yitiriyor. Pak içme suyu kullanamayanların yarısından fazlası Afrika’da yaşamakta. Su mültecilerinin sayısı kıymetli oranda artıyor” dedi.

Yılda 13,4 milyon mevt

2050’ye kadar her 4 bireyden en az 1’inin kronik yahut tatlı su kıtlığından etkilenen ülkede yaşayacağını belirten Dr. Kesici, “Harekete geçilmediği takdirde fakir ve gelişmekte olan ülkelerdeki 135 milyon insanın daha ömrü önemli tehdit altında. Sabit olan su kaynakları giderek azalırken, suya olan talep katlanarak artıyor. Her yıl 13,4 milyon insanın, etraf kirliliği, yetersiz ve kirli su kaynakları nedeniyle öldüğü bildiriliyor” diye konuştu.

Türkiye en hassas bölgede

Doğal göllerin neredeyse yüzde 80’den fazlasının önemli kuruma tehdidi altında olduğunu da açıklayan Dr. Kesici, raporlarda, Türkiye’nin de ‘su fakiri’ sürecinde ve yüksek su gerilimi altındaki ülkeler ortasında yer aldığını lisana getirdi. Kesici, Türkiye’nin de içindeki Akdeniz Havzası’nın, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nca iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden biri olarak tanımlandığını kelamlarına ekledi.

İlginizi Çekebilir;  İmamoğlu:  Çöp gazından güç üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik muhtaçlığını karşılayacak güç üretimine ulaştık

Bu yılki yağışların kıymetli fırsat, suyun akılcı idaresi ve kullanımı konusunda da ihtar olduğunu lisana getiren Dr. Kesici, kuraklığa karşı şu teklifleri sundu:

  • “Entegre su kaynakları idaresi benimsenmeli.
  • Doğal su kaynaklarının, biyolojik, hidrolojik ve ekolojik bütünlüğü korunmalı.
  • Kentleri, tarımı, iklimine nazaran düzenlemek gerekiyor.
  • Verimli su kalitesi- tüketimi- idaresini garanti altına almamız için daha çok yatırım gerekiyor.
  • İklim değişimiyle çabada, kuraklık ve sellere karşı erken ihtar sistemleri oluşturulmalı.
  • Suyun en çok kullanıldığı tarımda verimsiz su israfına son verilmeli, su kaynaklarının bütçesi ve kalitesi mutlak şartla korunmalı.
  • Suyun doğal döngüsünün korunması için en kıymetli adım, atık su altyapısı teknolojik olarak geliştirilmeli, tüm atık sular ileri kademede arıtılıp, ziraî sulama ve kentsel kullanma suyu olarak kullanılmalı.
  • Zirai ilaç ve gibisi kirleticilere karşı organik tarımı teşvik eden siyasetler ve sürdürülebilir bilimsel tarım uygulamaları tercih edilmeli.
  • Ferdî su savurganlığı önlenmeli, eğitim-öğretim son derece kıymetli.
  • Belediyeler, su güvenliği planları uygulamalı ve su israfına son vermek için, öncelikle suyun koruma-kullanma unsurları konusuna ve kaçak-kayıpla çabaya öncelik vermeli.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.