24. POMEM Müracaat Koşulları Belirli Oldu! İşte POMEM Müracaat Kılavuzu

24. devir POMEM müracaat koşulları, Polis Akademisi tarafından açıklandı. Yayınlanan 24. POMEM müracaat kılavuzu ile birlikte önbaşvuru tarihi, müracaat koşulları, müracaat için gerekli dokümanlar aşikâr oldu. 24. devir POMEM başvurusu ile 2 bin 500 tane lisans mezunu, 500 tane önlinans mezunu bayan polis memuru adayı alınacak. Pekala 24. periyot müracaat kuralları nelerdir? POMEM müracaat tarihi nedir? POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

24. PERİYOT POMEM MÜRACAAT TARİHİ

POMEM imtihanına internet üzerinden ön müracaatlar, 08 Nisan (dahil)-22 Nisan (dahil) 2019 tarihleri ortasında saat 18.00’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması halinde yapılacaktır.

24. periyot POMEM müracaat kılavuzunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

24. devir POMEM müracaat kılavuzu

Lisans mezunu ve önlisans mezunu müracaat adaylar, POMEM önbaşvurusu aşağıdaki linklerden yapabilir.

ÖNLİSANS MEZUNU BAYAN ADAY BAŞVURUSU

LİSANS BAYAN ADAY BAŞVURUSU

24. POMEM MÜRACAAT KURALLARI NELERDİR?

POMEM’lere müracaat yapacak adaylarda aşağıdaki kaideler aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik evrakı ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2017 yahut 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (70,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı İşçisi Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocukları için 2017 yahut 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tipinden en az (48,00), 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (56,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

İlginizi Çekebilir;  ESKİ BAKAN BEKİR SAMİ DAÇE, SON SEYAHATİNE UĞURLANDI

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle bayan adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya türel bir manisi bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak, (Polis Okullarına alınacak bayan öğrencilerin en az 162 cm uzunluk uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Vücut Kitle İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

İlginizi Çekebilir;  BTK bilişim uzmanı arıyor

h) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

j) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR

İnternetten ön müracaat yapan ve şahsen müracaat ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken evraklar;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ilişkin olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) İmtihan müracaat dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş evrakı yayınlandığı tarihte, imtihan müracaat dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Aday Sıhhat Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş evrakı yayınlandığı tarihte, aday sıhhat bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik İmtihanı Parkuruna Katılmasına Mani Sıhhat Sorununun bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş dokümanı yayınlandığı tarihte, kelam konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma yahut süreksiz bitirme evrakının aslı ve fotokopisini getirecektir. Öteki adaylar mezuniyetine ait rastgele bir evrak getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini e-Devlet’ten denetim edebilirsiniz.)

(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik evrakı ile birlikte kabul edilecektir.)

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını söz eden yazılı beyanları, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

İlginizi Çekebilir;  Nihat Kahveci, sosyal medyada Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e seslendi!

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme evrakı, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Katılaşmış Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı müracaat sırasında teslim edilecektir.)

ğ) Emniyet Teşkilatı Çalışanı Şehit yahut Görev Malulü olanların Eş yahut Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik yahut görev malullük evrakının Kurumca onaylı örneği,

h) İmtihan Giriş Evrakı,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.