AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF güz devri periyot sonu imtihanları hafta sonu günlerde yapılmıştı. İmtihan sonrası adaylar sonuçlarını merak ederken AÖF imtihan soruları yayınlandı mı? AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF ÇAN EĞRİSİ VAR MI 2022?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İS¸LETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİ KIYMETLENDİRME SİSTEMİ TEMELLERİ

1- Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim

sistemine nazaran eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki

dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve kısımların ölçme ve

değerlendirmesinde kullanılacak kıymetlendirme sistemine ait metot ve temelleri

belirler.

2- Bu asıllar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve İmtihan

Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

3- Bir devirde her ders için çoktan seçmeli 1 orta imtihan ve periyot sonu imtihanı gözetimli

olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine nazaran orta

imtihan; yazılı, kelamlı, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da

yapılabilir. Klasik yahut test olarak yapılabilecek imtihanların tarihleri ilgili ünite

idare şurası tarafından belirlenir. İlgili ünite idare heyeti kararıyla belirlenen

programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa imtihan, ödev ve uygulama üzere

değerlendirmeler de yapılabilir.

4- Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test imtihanlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir

test için gerçek yanıt sayısından yanlış karşılık sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde

edilen sonuç ile bir sorunun puan bedeli çarpılarak imtihan notu hesaplanır. İmtihan notu

sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.

5- “Başarı Notu”, devir içi notları ile periyot sonu imtihan notunun katkılarıyla hesaplanır.

Devir içi notları; orta imtihan, kısa imtihan, kelamlı imtihan, ödev ve uygulamalı çalışmalara

verilen notlardan oluşur.

İlginizi Çekebilir;  Polonya'da Sağcı Hükümet İstanbul Sözleşmesi'nden Çekiliyor

6- Yapılan imtihanlar sonucunda orta imtihan notunun %30’u, devir sonu imtihan notunun

%70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan

imtihanlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; orta imtihan notunun %30’u,

ödev notunun %20’si, periyot sonu imtihan notunun %50’sidir.

7- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim lisanı Türkçe olan derslerin

imtihanlarından alınan notların muvaffakiyet notuna katkısı; orta imtihan notunun %30’u, periyot

sonu imtihan notunun ise %70’idir. Öğretim lisanı İngilizce olan derslerin imtihanlarından

alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; orta imtihan notunun %40’ı, devir sonu

imtihan notunun ise %60’ıdır.

8- “Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

9- Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu”

alt sonu uygulanır. “Başarı Notu” alt hudut bedeli, laboratuvar ders uygulamaları ve

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim lisanı İngilizce olan dersler dışında

30’dur.

10- “Başarı Notu” alt hududun altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

11- 30 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin kıymetlendirilmesi (laboratuvar

ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim lisanı İngilizce

olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki üzere yapılır:

(a) “Başarı Notu” 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z

kıymetlerine dönüştürülür. Bu maksatla ünite olağan dağılım için hazırlanmış olan

z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z kıymetleri bulunurken evvel

öğrencinin puanının bulunduğu kümedeki muvaffakiyet yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye

karşılık gelen z bedeli, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan olağan dağılım, normalleştirilmiş z bedellerine dayalı olarak 10 adet

geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu

karşılığı, normalleştirilmiş z bedellerine nazaran atanır (Bkz. Tablo 1).

İlginizi Çekebilir;  Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın: 'Haziran Ayında Yerli Aşımızı Üretebiliriz'

Senatonun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı;

22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan;

Tablo 1. Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda normalleştirilmiş “z değerleri” ve “Harf Notu” karşılıkları

AÖF çan eğrisi var mı 2022?

Senatonun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Sayfa 3/3 14- Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik kelam konusu olduğunda; (a) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile kıymetlendirilir. (b) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.