Konkordato ilan etmek ne demek? TDK’ya nazaran Konkordato ne demek? Konkordato nedir, ne manaya geliyor? Kimler konkordato ilan edebilir?

TDK’YA NAZARAN KONKORDATO NE DEMEK?

Türk Lisan Kurumu’na nazaran lisanımıza İtalyanca’dan geçen Konkordato sözü “Mutabakatlı iflas.” ve “Papalık makamıyla diğer hükûmetler ortasında yapılan muahede.” manalarına gelmektedir.

TDK konkordato 1. manası : Mutabakatlı iflas.

TDK konkordato 2. manası : Papalık makamıyla öteki hükûmetler ortasında yapılan mutabakat.

İFLAS MUTABAKATI (KONKORDATO) NEDİR?

Bu manasıyla tarihte “Papalık makamıyla diğer hükümetler ortasında yapılan anlaşmalar” için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve iktisat

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu muahedede alacaklılar, alacaklarının muhakkak bir kısmından feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato kısaca iflastan kurtulmak için karşılıklı odunların verilmesi suretiyle sonuçlanan bir muahede yahut borç yapılandırması formunda isimlendirilebilir. Son günlerde çok tanınan olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur

Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen yahut vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi yahut alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme biçiminde tanımlanabilir.

Türel tarifi; bir borçlunun ticari durumunun (piyasa kaideleriyle, işlerin bozulması vb.) sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını muhakkak bir plana nazaran almaları konusunda kendi ortalarında vardıkları ve mahkemece onaylanan muahededir.

Konkordato; Borçlunun, borcun %50’sini yahut en az 2/3’üne denk gelen meblağını ödeme planı ile ödeyeceğini taahhüt edip alacaklı ile anlaşarak mahkeme kararıyla ödeyip ticaret hayatına devam etme sürecidir.

KONKORDATO NASIL İLAN EDİLİR? KONKORDATO İLAN ETMEK NE DEMEK?

Konkordato ilan etmek için Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne müracaat yapılır. İflasa tabi olan şirketlerde borçlunun muamele merkezindeki mahkeme; merkezi yurt dışında olan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerdeki mahkeme; birden fazla şubesi olan şirketlerin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaat yapılır. Şayet şirket iflasa tabi değilse de yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.

İlginizi Çekebilir;  ABD'li şirkete dava açtı, 13 yıl sonra kazandı

Bu müracaatın akabinde konkordato komiser tarafından yapılacak olan ilanla alacaklılara bildiriliyor. Bu bildirim ile, alacaklılar 15 gün içerisinde alacaklarının ne olduğunu bildirmeye davet edilir. Bu bildirim ilanının yanında konkordato ilanının bir kopyası da alacaklılara gönderilir.

Konkordato ilanının kabul edilmesinde şirketin ne kadar emniyetli olduğu da aslında değerli ölçüde rol oynar. Bunun yanı sıra aşikâr bir oran da kelam bahsidir; alacaklıların ve alacaklarının yarısı oranı aşılmalıdır. Bununla birlikte alacaklıların dörtte birine karşılık alacak ölçüsünün da üçte ikisini aşan bir çoğunluk olmalıdır.

Kaydedilmiş alacaklı sayısı 120 ve alacak ölçüsü da 120.000 ise en az 61 alacaklı kabul etmiş olmalı ve bu kayıtlıların alacaklarının toplamı da en az 60.000’nin üzerinde olmalıdır. Tıpkı durum belirtilmiş olan öbür oran için de geçerlidir.

Konkordato ilan edilmesinin çabucak ardından sürece tabi olan bütün alacaklar bu bağlayıcı muahedenin kapsamına girer. Bununla birlikte bu süreç içerisinde borçlu olan tarafın mallarını rehin verme, satma, kullanımını kısıtlama üzere ekonomik tasarruf sağlama yolları da kısıt altında tutulur. Ayrıyeten konkordato mühleti boyunca konulmuş olan tüm hacizlerin kararı devam eder. Bunlarla ilgili düzenleme fakat tasdikin yapılmasından sonra mümkün olur.

Karşılıklı olarak onaylanan ve bağlayıcı hale gelen konkordato süreci sayesinde borçlu olan şirket alacaklılarının vazgeçtiği oranda borçlarının bir kısmından kurtulur. Toplamda 23 ayı bulabilen konkordato mühleti boyunca da mutabakatlar dahilinde aşikâr bir vade ile borçlu şirket borçlarını öder.

Şirketlerin tümden iflas etmek yerine tüzel boyutta bir muahede ile ekonomik düzelme sağlamalarına imkan tanıyan konkordato birtakım şirketler için başarılı bir süreç idaresi sağlayabilir.

Haberler.com – Gündem

İlginizi Çekebilir;  Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için başka ceza verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.