Yargıtay: SGK Primleri Eksik Ödenen Personel İstifa Ettiğinde Kıdem Tazminatı Alabilir

Milyonlarca emekçiye müjdeli haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden geldi. Yüksek Mahkeme, gerçek fiyat üzerinden SGK primlerinin yatırılmamasının çalışana haklı fesih hakkı vereceğine, haklı sebeple fesihte personele kıdem tazminatı ödeneceğine hükmetti.

MAHKEME DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERDİ

Yangın söndürme aygıtlarının ithalatını, satışını, montajını, projelendirmesini ve servis hizmetlerini yapan iş yerinde 6 yıldır çalışan emekçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebinin geri çevrildiği için istifa etti. İş Mahkemesine dava açan mağdur emekçi, personellik alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, fakat davalı patronun yanıtı ihtarname ile ödeme yapmayacağını bildirdiğini söyledi. Mahkemede söz veren davalı ise davacının işten çıkarılmadığını, uzun vakittir ayrılma hazırlıkları yaptığını kaydetti. Mahkeme, davalı patronun istifa ve devamsızlık savunmasının çelişkili olduğu, davacı çalışanın sigorta primlerinin gerçek fiyat üzerinden yatırılmasına dair isteği sebebiyle iş mukavelesinin patron tarafından haksız formda feshedildiği münasebeti ile emekçiyi haklı buldu. Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul, yıllık müsaade talebi büsbütün kabul ve fazla mesai talebi ise büsbütün reddedilmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı vekili temyiz etti.

YARGITAY EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Davacının Toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) fiyat bildiriminin gerçek fiyatı üzerinden yapılması talebinin karşılanmaması üzerine, iş akdinin davacı personel tarafından feshedildiğine dikkat çekildi. Kararda, “Haklı sebeple dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı biçimde kabulü kusurludur. Karar altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen ölçü bakımından dava, arttırılan ölçü bakımından ise artırım tarihi olması gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de yanılgılı olup, bozmayı gerektirmiştir” denildi.

Kaynak: İHA
İlginizi Çekebilir;  Yaptırımlar kendisini hissettiriyor! Rusya'nın ünlü ismi "Savaş umurumda değil" diyerek isyan etti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.