Yargıtay’dan emekli ikramiyeleriyle ilgili emsal karar: Mirastan sayılamaz

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye nazaran, vefad eden Z.G. isimli vatandaşın emekli ikramiyesi yasal mirasçılarına devredildi. Vefat eden Z.G.’den alacaklı olan kamu kurumu, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı. Mirasçıların itirazı üzerine takip durduruldu.

ALACAKLI KURUM MAHKEMEYE MÜRACAAT ETTİ

Kamu kurumu bu defa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etti. Davacı Kurum Avukatı, borçlu olan miras bırakan Z.G.’in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla reddedildiğini hatırlattı. Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra evrakında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye (ölen ya da gaipliğine karar verilen şahısların mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen ad) dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ilişkin olduğunun tespitini ve terekenin bu halde tasfiyesini savundu. Mahkeme; iflasın kapanmasına hükmetti. Karar, mirasçıların avukatı tarafından; emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığı gerekçesiyle temyiz edildi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, emekli ikramiyesinin mirasçılar tarafından alınmasını yerinde buldu. Kararda; ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan mirasın sulh mahkemesince iflas kararlarına nazaran tasfiye edildiği hatırlatıldı.

Tasfiye sonunda arta kalan bedeller, mirası reddetmemişler üzere hak sahiplerine verileceğinin vurgulandığı kararda, “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89/10. hususunda, Toplumsal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş yahut ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile mevt tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin yasal mirasçılarına ödeneceği düzenlenmiştir. Emekli Sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ilişkin olduğu için terekeye eklenmez, Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına husus teşkil etmez. Somut olayda, miras bırakan Z.G. 02.06.2011 tarihinde vefat etmiş, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddolunmuştur. Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yazısında belirtildiği üzere, Z.G.’e kamu emeklisi olması nedeniyle 40 bin lira emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin Kanun gereği hak sahibi mirasçılara ilişkin olmasına rağmen tereke çerçevesine dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması hakikat görülmemiş ve kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir” denildi.

İhlas Haber Ajansı / İktisat
İlginizi Çekebilir;  Ekonomik güven endeksi tüm sektörlerde geriledi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.