Akaryakıt Kaçakçılığı ile Uğraş Konseyi oluşturuldu

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, akaryakıt kaçakçılığı ile çaba konusunda ilgili bakanlıklar ile öbür kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak önlemler, akaryakıt kaçakçılığı ile çaba faaliyetlerinde aktifliği ve verimliliği artırmak hedefiyle tekrar düzenlendi.

Genelgeyle birlikte, akaryakıt kaçakçılığı ile çaba çalışmalarında uyumu sağlamak ve alınması gereken her türlü önlemi belirlemek emeliyle Ticaret Bakanı koordinasyonu’nda, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’ndan oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Çaba Kurulu” teşekkül ettirildi.

Vilayet uyum heyetleri oluşturulabilecek

Genelgeye nazaran, konseyin oluşturacağı strateji ve alacağı kararlar çerçevesinde misyon icra etmek üzere, Heyet tarafından Ticaret Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının başkanlığında alt konsey ve vali başkanlığında vilayet uyum heyetleri oluşturulabilecek. Konsey ve alt konseylerin sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Heyet tarafından belirlenecek strateji ve alınacak kararlar doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve öbür kamu kurum ve kuruluşları, çalışmalarını yürütecek ve sonuçlarını 3’er aylık devirler halinde Ticaret Bakanlığı’na gönderecek. Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlar ile paylaşılacak ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak.

Genelgeye nazaran, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Kontrol Şurası Başkanlığı, Gelir Yönetimi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı çalışanından oluşan ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Uğraş Özel Ekibi’ faaliyetlerine devam edecek. Grubun çalışma tarz ve temelleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak yönerge ile belirlenecek. Akaryakıt kaçakçılığı ile uğraş faaliyetlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında muhtaçlık duyulan tüm bilgiler ilgili bakanlıklarca Özel Grup ile paylaşılacak.

Gereksinimler güç piyasası düzenleme heyeti tarafından karşılanacak

İlginizi Çekebilir;  Nurettin Canikli, 128 milyar dolara ne olduğunu grafiklerle anlattı

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye nazaran, akaryakıt kaçakçılığı ile uğraşta misyonlu olan ve Güç Piyasası Düzenleme Kurumu ile protokolleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek gereksinimleri Güç Piyasası Düzenleme Şurası tarafından gecikmeksizin karşılanacak.

Petrol piyasasında yöntemsiz faaliyet yürüttüğü kıymetlendirilerek incelenmek üzere Vergi Kontrol Şurası Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacak.

Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak kontroller için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili öteki ünitelerce gerekli teknik takviye verilecek.

Kolluk ünitelerince, akaryakıt tüketimleri yüksek olan dallarda kullanılan akaryakıtın yasallığı denetlenecek ve depo ya da araçlarda yapılacak aramalarda valiliklerce gerekli önlemler alınacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile çabada kontrol gücünün en aktif formda kullanılmasını teminen ilgili bakanlıklarca dala yönelik risk tahlili çalışmalarına öncelik verilecek ve bu gayeyle bilgi toplamaya yönelik sistemler oluşturulacak.

Güç Piyasası Düzenleme Şurası tarafından, dağıtım ve otomasyon firmalarının mali yeterlilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı noktasında kıymetlendirme yapılırken Vergi Kontrol Heyeti Başkanlığı’ndan görüş alınacak.

Şimdiki gereksinimler doğrultusunda hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Uğraş Hareket Planı (2021-2023)” Ticaret Bakanlığı’nın internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayınlanacak ve Hareket Planı’nda yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecek.

Kararda, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yayımlanmasıyla birlikte, 2012/19 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı da tabir edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.