Antalya'da hâkim “Hayvanlar aleminin en önemli bölümünü oluşturan böcekler ne olacak” dedi, ÇED raporunu iptal etti

Antalya’ya bağlı Gündoğmuş İlçesi’nde, Alara Çayı üzerinde Derya Enerji Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılmak istenen ‘Kamer Regülatörü ve HES projesi’ mahkemeden ikinci kez ret yanıtı aldı. Mahkeme ÇED raporunu, “Hayvanlar aleminin en önemli bölümünü oluşturan böcekler hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmadığı” gerekçesiyle yetersiz buldu.

Gazete Duvar’da Murat İnceoğlu’nun haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2015 tarihinde verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararına yöre halkı itiraz etti. Davacıların avukatlığını üstlenen Münip Ermiş ‘yeterli inceleme yapılmadığı, proje tanıtım dosyasının bilimsel gerçeklikten uzak bir biçimde hazırlandığı, projenin uygulanması halinde çevreye telafisi imkansız zararlar vereceğini’ belirterek kararın iptalini istedi.

Ermiş, başvurusunda bilirkişi raporunun gerçekleri yansıtmadığını belirterek örnekler sundu ve ‘ÇED olumlu’ kararının kaldırılmasını istedi.  Daha önce de mahkemeye taşınan ancak onay alamayan proje bu kez de vize alamadı. Mahkeme hem çevre halkını hem de çevrecileri sevindiren bir karara imza attı.

Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından ‘ÇED olumlu’ kararının iptali yönünde verilen kararda yapılacak projenin çevrede yaratacağı tahribat dile getirildi. Kararda, “Nihai ÇED Raporunda türlerin devamlılığının sağlanmasına ilişkin koruma stratejilerinin türlerin üretim ve araziye aplikasyonu bağlamında önemli eksiklikler içerdiği, ÇED raporunda, hayvanlar aleminin en önemli bölümünü oluşturan böcekler hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmadığı…” değerlendirmesine yer verildi.

‘Bu doğal sit alanına zarar verilmeyeceğine ilişkin önlemlerin somut olmaması ve gerekli önlemlerin alınacağına dair yatırımcı firma tarafından taahhüt verilmesinin bilimsellikten uzak olduğu’ görüşü vurgulanan kararda, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ve eklerinin yeterli ve kapsamlı olarak hazırlanmadığı, yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadığı ve projenin çevreye olabilecek etkilerin önlenmesi için alınan önlemlerin yetersiz ve hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” dendi.

İlginizi Çekebilir;  Bitcoin’den Pahalı Tek Kripto Para Huobi’de Listeleniyor! Inno Hub Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.