Bahçeli’den Alparslan Türkeş açıklaması: O, Türklük aşkı uğruna, her türlü meşakkati göze alan ve yaşayan tam bir inanç timsalidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Lideri Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 25. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı iletisinde, “O, yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük aşkı uğruna, her türlü meşakkati göze alan ve yaşayan, çelikten azmi hiçbir tereddüt belirtisi göstermeyen tam bir inanç timsalidir” dedi.

Bahçeli açıklamasında, “Partimizin kurucu Genel Lideri sıfatıyla Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in hafızasında sönmeyecek meşale olmuş, haklı ve haysiyetli uğraşıyla de ulusal gönüllerde silinmeyecek izler bırakmıştır. Türk milliyetçiliği evvela Merhum Ziya Gökalp’in duyuş ve dokunuşuyla sistemleşmiş, akabinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş, daha sonra da Merhum Türkeş Beyin marifetiyle bir hareket biçimini alarak ulusal varlıkla buluşmuştur” sözlerini kullandı.

Bahçeli MHP ile ilgili olarak da, “Türk milliyetçileri, ülke meselelerini aşmanın yolunun ayrılıkları derinleştirmek, hengameleri kızıştırmak, kutuplaştırmaları tırmandırmak, insanlarımızı birbirine düşürmekten değil, ulusal ve manevi kıymetlerde uzlaşma, dayanışma ve yardımlaşmayla olacağını bilmekte ve bunu ısrarla savunmaktadır. Partimizin geldiği basamak Türk milletinin takdir ve taltifinin bir sonucu, yarım asrı geçen bir uğraşta haklı çıkmanın mükafatıdır. İçinde bulunduğumuz periyot; tarihin Milliyetçi-Ülkücü Harekete kazandırdığı engin deneyim ve bir asrı aşan mazisiyle Türk milliyetçiliği davasının oluşturduğu ortak akıl, bizlere sabır, metanet ve dikkat tavsiye etmektedir” kelamlarını kaydetti.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Büyük davalar, kendini aşma basiret ve beceresini gösterebilmiş dava insanlarının omuzlarında yükselmiş, layık olduğu mertebe ve mevkilere bu formda taşınabilmiştir. Heyecanları kırık, gayeleri kısır, hevesleri kısıtlı zevat ve zihniyetlerin hayatlarını adayacağı ne bir inancı, hadiselerin akışına istikamet verecek ne de bir iradeleri vardır. Tarih boyunca insanını bulamamış davalarla, davasını kaybetmiş insanların neden olduğu geniş çatlak ve derin çalkantılar birçok buhran ve bozguna da kapı açmıştır. İdeal olmadan ülfet, ülke olmadan hür ve prensipli bir hayat yalnızca hayal mahsulü olarak kalmıştır. Buna karşın büyük dava insanları hayallerin gerçeğe dönüşme sürecinde hem öncü rolü olan, hem lider vasfıyla öne çıkan, hem de gelişmelerin seyir ve serencamını önsezi ve öngörüyle okuyan parlak şahsiyetler halinde ortaya çıkmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi işte bu türlü bir şahsiyet ölçüsüyle temayüz ve tebarüz etmiş siyaset ve devlet insanıdır.

Partimizin kurucu Genel Lideri sıfatıyla Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in hafızasında sönmeyecek meşale olmuş, haklı ve haysiyetli gayretiyle de ulusal gönüllerde silinmeyecek izler bırakmıştır. Türk milliyetçiliği evvela Merhum Ziya Gökalp’in duyuş ve dokunuşuyla sistemleşmiş, akabinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş, daha sonra da Merhum Türkeş Beyin marifetiyle bir hareket biçimini alarak ulusal varlıkla buluşmuştur.

Hiç kuşkusuz Türk milliyetçiliğinin kaynağı Türk tarihi ve Türk kültürü, o tarih ve kültürün asıl sahibi de Türk milletidir. Diyebiliriz ki, Türk milliyetçiliği Türk milletine ilişkin olan her bedelin, her emanetin, her hoşluğun kristalleşip fikri bir muhtevaya bürünmesi, sonuncu olarak siyasi bir aksiyom haliyle bezenmesidir. Millet ve milliyetçilik ortasındaki ilişki dinamik, istikrarlı, kesintisiz ve karşılıklılık temeliyle devamlı surette birbirini besleyip desteklemektedir. Merhum Türkeş Beyefendi, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır.

O, her şeyden evvel bir inanç, bir şuur, bir gönül insanıdır. Dengeli hayat çizgisiyle davamızın onuruna leke düşürmemiş, siyasi uğraşındaki odunsuz duruşuyla da taraflı tarafsız herkesin hürmetini kazanmıştır. Türk milliyetçiliğini, Türk milletini sevmek ve onun yükseltmek ideali olarak işaret ve söz ederek 80 yıllık ömrünü bu gayeye hizmetle geçirmiştir. Merhum Türkeş Beyefendi itidalli ve ihtiyatlı siyasetiyle, çelişkilere ve çekişmelere kapalı gayeleriyle sivrilmiş, periyodunda sağduyunun ve uzlaşmanın iradeli ismi olarak simgeleşmiştir. Devlet ve millet hayatında, karmaşık sorunlar karşısında görüşü ve fikri her vakit merak edilen, hatta isabetli tavsiyelerine riayet edilen bir Önder olarak serpilmiştir. O, yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük aşkı uğruna, her türlü meşakkati göze alan ve yaşayan, çelikten azmi hiçbir tereddüt belirtisi göstermeyen tam bir inanç timsalidir.

Yetiştirip emanet ettiği ülkücü gençlik ile vatanı için fedakârlığa, milleti için her vazifeye hazır bir siyasal takım olan Milliyetçi Hareket Partisi, O’nun en büyük yapıtıdır. Elbette bu yapıtlarla ne kadar övünsek azdır.

Türk milliyetçileri, O’nun liderliği ile kendilerine dayatılan sonlu bir siyasal hareket alanını, stratejik ve akıllı bir siyasi gayret ile bugüne kadar uzanan çizgide kırılma olmaksızın daima genişletmesini bilmişlerdir.

Milliyetçi Hareket, aziz milletimizin bekasını düşünen en şuurlu siyasi parti olmanın yanında, milliyetçiliği hayatın her alanına uygulanabilir bir toplum projesi halinde yaygınlaştırmanın da sorumluluğunu duymuş ve bunun gereğini içtenlikle yerine getirmiştir. Ne memnun ki, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin her sıkıntısına karşılık verebilecek fikir, vizyon ve takımları yetiştiren bir siyaset mektebi, daha da değerlisi milliyetçiliği toplumun siyaset algısında merkeze çeken bir siyaset ekolü haline gelmiştir.

Türk milliyetçileri, ülke sıkıntılarını aşmanın yolunun ayrılıkları derinleştirmek, hengameleri kızıştırmak, kutuplaştırmaları tırmandırmak, insanlarımızı birbirine düşürmekten değil, ulusal ve manevi bedellerde uzlaşma, dayanışma ve yardımlaşmayla olacağını bilmekte ve bunu ısrarla savunmaktadır. Partimizin geldiği kademe Türk milletinin takdir ve taltifinin bir sonucu, yarım asrı geçen bir çabada haklı çıkmanın mükafatıdır. İçinde bulunduğumuz devir; tarihin Milliyetçi-Ülkücü Harekete kazandırdığı engin deneyim ve bir asrı aşan mazisiyle Türk milliyetçiliği davasının oluşturduğu ortak akıl, bizlere sabır, metanet ve dikkat tavsiye etmektedir.

Bilhassa en hassas olduğumuz ulusal sorunların tahribatı karşısında göstereceğimiz uyanıklık ve dik duruş sadece Türk milletinin değil, umudunu bağladığı Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerinde oynanan oyunların, kurulmaya çalışılan tuzakların da boşa çıkmasını sağlayacaktır.

Bu his ve kanılarla, kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki tepesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ’umuz Merhum Alparslan Türkeş Bey’i ve aziz dava şehitlerimizi hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Merhum başkanımızın kabrinin ışık, yerinin Cennet olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ruhu şad olsun. “

İlginizi Çekebilir;  Fenerbahçe için son iddia Kamaldeen Sulemana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.