İcra uygulanan borçluya satış yetkisi

Hep duyarız. Bir kişi ya da kuruma icra geldiğinde malına el konur ve kendi hakimiyeti olmadan bazen de yok pahasına satışı gerçekleşir. Ancak yeni alının bir kararla birlikte şimdi o mal, eski sahibi tarafından daha yüksek gelirle satılabilecek. Böylelikle borçlunun borcunu öderken avantaj sağlaması amaçlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi

Borçlu malını kendisi satabilecek

Buna göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

Borçlunun mali cebri değil sahibinin rızası ile satılacak

İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyip tebliğ edecek.

Satış için 15 gün süre tanınacak

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak.

Alıcının bilgileri icra dairesine bildirilecek

Ödeme 15 gün içinde yapılacak

Son kararı mahkeme verecek

Mahkeme, en geç 10 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilecek. Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek. İcra dairesince malın devir ve teslim işlemleri yapılacak.

Satış red edilirse para alıcıya iade edilecek

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecek.

İlginizi Çekebilir;  Son Dakika | TFF'den liglerin ertelenmesi tartışmaları hakkında açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.