Taksimetre tamir, ayar ve tarife yükleme şartları değişiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 28754 sayılı“Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” düzenlemesine göre, taksimetreler ile ilgili değişikliğe gidilecek.

Yönetmelikte taksimetreye tarife yükleme, bakım ve servis şartları aktarılıyor. Buna göre de taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olacak.

Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi içeren eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak.

Düzenlemenin çoğu uygulamaya geçti

Bu Yönetmeliğin taksimetrelerin servislerdeki tamir bakımının kayda alınması işlemi 1 Ocak 2023 tarihinde, diğer maddeleri yayın tarihinde yürürlüğe girer.

Taksimetrelere tarife yükleme işleminde düzenleme yapıldı

Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak.

Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen güncel tarife değerlerinin kullanılması gerekecek.

Kullanıcı sorumluluğu getiriliyor

Yeni uygulamada, diğerlerinden farklı olarak taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Tamir bakım için servisler devreye giriyor

Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerince yapılacak.

Uzaktan tarife yükleme mümkün

Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme işlemi, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilecek.

Uzaktan yüklemenin 20 gün önceden yapılması mümkün

Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme işlemi, ilgili il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden 20 iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilecek.

Kelebek mühür uygulaması

Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme işlemi, tamir işlemi ve/veya ayar işlemi sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uygulayacak.

İlginizi Çekebilir;  Kayserispor, Tavares ile görüşmelere başladı! | Transfer haberleri...

Kelebek mühürün şartları var

Asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, işlem tarihi, işlemin tanımı ve kelebek mührün seri numarasını içeren 2 nüsha belge düzenleyecek ve belgenin 1 nüshasını kullanıcıya teslim edecek.

Kelebek mühür bir kez kullanılacak

Bu işlem için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve iş yeri uygunluk belgesi numarasını içerecek şekilde tamir ve ayar servislerince yaptırılacak.

Elektronik imzalı belge düzenlenecek

Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme işlemi sonrasında işleme ait asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme tarihini içerecek şekilde elektronik imzalı belge düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda gönderecek.

Mührün sökülmesi ilk muayene anlamını taşıyacak

Meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü tamir ve ayar işleminden sonra yapılan muayene de ilk muayene sayılacak.

İlk muayene detayı

Taksimetrenin, araca ilk defa montajının yapılmasından veya periyodik, ani ve şikayet muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından ilk muayenesi yaptırılacak.

Servis muayene kamera kaydı altında

1 Ocak 2023’ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunacak.

Geçerliği devam eden muayenelerde durum

Geçerliliği devam eden metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

İlginizi Çekebilir;  Almanya piyasaları kapanışta yükseldi; DAX 1,25% değer kazandı

20 iş günü içinde muayene şartı

Bugünden 20 iş günü öncesine kadar olan dönemde, tamir, ayar veya tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür veya sitikır mühür uygulanmış durumdaki taksimetrelerin muayeneleri 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller

Taksimetrelerin muayenelerinin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.