TCMB Para Politikası Kurulu’nun toplantı özetinde liralaşma öne çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde, bankanın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Para Politikası Kurulu’nun 26 Mayıs’ta düzenlenen toplantısına ilişkin yayınlanan özette, tüketici fiyatlarının nisanda yüzde 7,25 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 69,97’ye yükseldiği hatırlatıldı.

Özette, mayıs ayında tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yaydığı, bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtilerek, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Özette, jeopolitik risklere vurgu yapılıyor

Küresel ekonomideki toparlanmanın ivme kaybetmesine karşın sürdüğüne işaret edilen özette, “Öte yandan etkisi artarak süren jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasaklarıyla artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.” denildi.

“Enflasyon yakından izleniyor”

Özette, yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Söz konusu risklerin Türkiye’ye yönelik portföy akımları kanalıyla yaratabileceği etkilerin, yurt dışı yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut seviyeler dikkate alındığında daha sınırlı kalabileceği değerlendirilmektedir.”

“Enflasyonda jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları etken”

Özette, enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği dile getirildi.
Emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve yurt içi enerji maliyetlerindeki artışların, üretici fiyatlarını etkilemeye devam ettiği vurgulanan özette, ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyonun ara mallarında yataya yakın seyrederken diğer alt gruplarda yükseldiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir;  Yılmaz Vural'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a övgü

“İkinci çeyrekte dış talep güçlü seyrini sürdürüyor”

Özette, kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği bilgisi verilerek, “Mayıs itibarıyla, imalat sanayi firmalarının gelecek 12 aylık döneme ilişkin yatırım eğilimleri yüksek seyretmektedir. Firmaların kayıtlı iç ve dış piyasa siparişleri ile geleceğe yönelik sipariş beklentilerine bakıldığında yılın ikinci çeyreğinde dış talebin güçlü seyrini sürdürdüğü görülmektedir. Öte yandan, kartla yapılan harcamalar nisan-mayıs döneminde yurt içi talepte toparlanmaya işaret etmektedir.” değerlendirmelerine yer verildi.

“Güçlendirilen makroihtiyati politika seti uygulanmaya devam edecek”

PPK toplantı özetinde, son dönemde enerji ithalatındaki kuvvetli seyrin cari işlemler dengesini etkilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.” denildi.

“Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ile dezenflasyonist sürecin başlayacak”

Özette, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülen adımların yanı sıra küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü bildirildi.

Özette, kurulun, fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimi oluşturulmasını desteklediği, bu kapsamda kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulandı.