Bankacılık Kanunu teklifi TBMM'den geçerek maddeleşti

Bankacılık Kanunu teklifi TBMM’den geçerek maddeleşti

Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsam ve fiyatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve konseyin olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Konseyi tarafından belirlenecek.

MEVDUAT, İŞTİRAK FONU VE HESAPLAR SİGORTAYA TABİ DEĞİL

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hükmî bireylere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesapları; İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler heyeti lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukukî şahıslar ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar; Fon Şurası tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öbür mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacaktır.

TMSF’DEKİ MÜDÜRLÜK SAYISI ARTIRILACAK

TMSF’nin idari yapılanmasındaki vazife dağılımı, artan iş yükünün aktif ve süreçleri hızlandıracak formda yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, muhtaçlığa binaen müdürlük sayısı artırılacak.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ MÜHLETİ 15 GÜN

Finansal kiralama mukavelelerinin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınması ve ihale bedeline isabet eden meblağın sıra cetveli katılaşmadan ödenebilecek; sıra cetveline itiraz mühleti, sıra cetvelinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün olacaktır.

TERÖR ÖRGÜTÜ İRTİBATLILARI HİSSE ALAMAYACAK

Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecektir. TMSF’nin kayyımlık misyonunu yürüttüğü şirketlerin genel heyetlerinin yetkileri, Türk Ticaret Kanunu kararlarına tabi olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek. Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Şurası, geçmiş devir borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı olmayan bireylerle gerçek mal yahut hizmet bağına dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ait başka yetkiler’ başlıklı hususunda belirtilen şartları karşılaması kaidesiyle ihale bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacak.

İhlas Haber Ajansı / İktisat
İlginizi Çekebilir;  İhracatçıya katılım ortaklığı teklifi