Çocuklar teknoloji bağımlılığına karşı nasıl korunabilir?

Günlük hayatın olmazsa olmazlarından yeni teknolojiler, bilhassa de internet tüm dünyada milyarlarca insan, bilhassa de gençler tarafından ağır biçimde kullanılıyor. Teknolojinin gerçek bir formda kullanımının faydaları kuşku götürmezken, sıhhatsiz ve olması gerekenden fazla kullanım ise bağımlılığa neden oluyor. Bağımlılığın en fazla etkilediği yaş kümesinde ise çocuklar ve gençler yer alıyor. Tam da bu noktada en değerli vazife ebeveynlere, bakımverenlere ve öğretmenlere düşüyor.

Bahis ile ilgili, LG’nin ebeveynleri sanal dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı bilinçlendirmek ve bilgilerini artırmak hedefiyle oluşturduğu ‘çocuğumukoru’ internet sitesi üzerinden bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Diana Güler “Teknoloji ile olan sıhhatsiz bir bağda, teknoloji büsbütün ortadan kaldırmak hakikat değildir. Bunun yerine, teknolojiyi nasıl kullanmamız/kullandırmamız gerektiği üzerine düşünmek, alternatifler üretmek gerekir” diyor.

Teknolojik Bağımlılık Nedir?

Teknolojik bağımlılığını; teknoloji kullanımına ayrılan vaktin artması, bir biçimde teknoloji kullanımında azalma olursa huzursuzluk, uykusuzluk, öfke üzere mahrumluk belirtilerinin ortaya çıkması, kişinin denetimini sağlayamaması sonucu düşündüğünden daha fazla kullanması, tüm vaktini buna ayırması ve bunun sonucu olarak da ferdî ve toplumsal sorumlulukları yerine getirememesi olarak tanımlayan Diana Güler, bağımlılığa giden sürecin uzun vakit içerisinde, yavaş yavaş geliştiğini, birden ortaya çıkmadığını söz ediyor.

Teknolojik bağımlılığın aileler tarafından fazla ciddiye alınmadığını, bu nedenle de müdahale edilmediğini belirten Diana Güler, “Aileler tedavi konusunda önemli, acil ve dikkatli bir sürece girmedikleri üzere sorunu dışarıya karşı kapatarak ya da kolaylaştırarak dolaylı da olsa bağımlının bağımlılığını destekliyorlar. Ancak teknoloji bağımlılığında, kişinin teknoloji ile bağlantısını büsbütün yok etmek imkansızdır. Bu yüzden teknoloji bağımlılığı rastgele bir bağımlılıktan farklı olarak değerlendirilmeli, tedavisinin her manada daha da güç olabileceği düşünülmeli ve önleyici yollara daha çok başvurulmalıdır” diyor.

İlginizi Çekebilir;  Atina’dan Midilli’ye çevik kuvvet

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili tedbire çalışmalarının yapılması gerekliliği üzerinde duran Diana Güler, “Birinci adım, kullanımın bir sonunun olmasıdır. Şayet çocuk yahut genç birey hududunu bilip ona nazaran davranırsa kendini bağımlılıktan korumuş olur. İkinci adım ise kişinin, berbata kullanımın ne olduğunu bilmesi ve kullanıma bağlı ziyandan kendini koruyabilme maharetinin öğretilmesidir. “Nasıl bir kullanım?” sorusunun yanıtı verilerek sonlar belirlenip günlük hayatlarında uygulamaları sağlanır. Bu sonun erken yaşlardan itibaren öğretilerek alışkanlık kazandırılması gerekir” formunda bilgi veriyor.

Teknolojinin hedefli, hudutlu, sorumlu, sağlıklı, inançlı, etkin, fonksiyonel, yararlı, şuurlu, yararlı, dürüst, çevreci, bilgili ve yasal kullanılmasını gerektiğini söyleyen Diana Güler ebeveynlere de bir ihtarda bulunuyor. Güler’e nazaran; ebeveynlerin televizyon ekranı yahut internet kullanımı üzerinden model oluşturmaları çok kıymetli, ailelerin de çocuklara örnek oluştururken gerçek davranışlar sergilemesi gerekiyor. Çocuklar ve gençler, sözlerden fazla davranışları baz alıyorlar. Bu yüzden ebeveynleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.