Kuyumculuğa kural getirildi

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum  ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından  yapılacak.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları  düzenlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve  sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin  verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum  ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili  idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin  görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip  kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yetki belgesi bulunmayan  işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret  ve ifadeler kullanamayacak.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü  tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenir ve iptal  edilecek.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret  unvanı  esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde  ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı,  soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alacak.

Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

İlginizi Çekebilir;  Hrant Dink Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.