Manisa Büyükşehir’den ‘Karakoca Mahallesi’ndeki argümanlara ait açıklama

Manisa Büyükşehir’den ‘Karakoca Mahallesi’ndeki savlara ait açıklama

MANİSA – Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, son vakitlerde Karakoca Mahallesi ile ilgili ortaya atılan savlar hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Son günlerde bir imar plan onayıyla ilgili belediye liderimiz, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalara ait yanıt verme gereği hasıl olmuştur. Belediyemizde, imar planlarında mülkiyet sahibinin kim olduğuyla alakalı ne çalışanlarımız ne de meclis üyelerimiz ilgilenmemektedir. Belediyemiz imar planı çalışmaları yaparken, ilgili kanun ve yönetmeliklere nazaran hareket etmekte, kanun ve yönetmeliğe uygun olan bahisleri da büyükşehir meclisimize sunmaktayız. Karakoca Mahallesi’nde Büyükşehir Meclisince onaylanan ve dava konusu yapılan 1/1000 ölçekli imar planını onaylanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planının kanunen yapılması mecburiliği vardır. Bu kapsamda birinci mülk sahibi tarafından 03.06.2021 tarihinde toplam 16 adet kamu kurum ve kuruluşunun uygun görüşleri alınarak çizilen Eko-Turizm maksatlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif belgesi Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere yönetimimize iletilmiştir. Yönetimimizce, Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı 1/100000 ölçekli etraf tertibi planı mekansal planlar imal yönetmeliği ve ilgili kamu kurumları görüşleri doğrultusunda teklif plan incelenerek belediye meclisimizin onayına sunulmuştur. Belediye Meclisimizce 13.07.2021 tarihli 402 sayılı karar ile Eko-Turizm emelli 1/5000 ölçekli nazım imar planı imar komitesinde bulunan AK Parti, MHP, CHP ve UYGUN Parti meclis üyelerinin tamamının olumlu görüşleri ile hazırlanan komite raporuna istinaden, AK Parti MHP, CHP, YETERLİ Parti ve BBP meclis üyelerinin tamamının uygun görüşü ile Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. İmar planı askı sürecindeyken birebir vakitte CHP Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından askıda imar planına parselin kadastral yolunun olmadığı Orman Müdürlüğünden yol müsaadesi alarak yapıldığı, orman kanununda 17. ve 18. Hususlarına alışılmamış olarak bu planın onaylandığına dair itiraz edilmiştir. Kelam konusu itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisimize getirilmiştir. İmar Kurulunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve YETERLİ Partili meclis üyelerince itiraz, oy birliğiyle reddedilerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Yeniden belediye meclisince 12.10.2021 tarihli 566 sayılı meclis kararıyla AK Parti, MHP, CHP, YETERLİ Parti ve BBP olmak üzere tüm meclis üyelerinin uygun görüşüyle yapılan itiraz reddedilmiştir. 1/5000 ölçekli ekolojik turizm emelli nazım imar planı belediye meclisimizde bulunan tüm partilerin ve tüm meclis üyelerin kabulüyle katılaşmıştır. 1/5000 ölçekli imar planı katılaşmasına müteakip yeniden ilgili mal sahibi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Eko-Turizm hedefli imar planı Yunusemre Belediye Meclisine sunulmuş. Yunusemre Belediye Meclisince ÂLÂ Parti ve CHP’nin red oyu, AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla onaylanmıştır. Yasa gereği onaylanan plan büyükşehir belediyemize iletilmiştir. Büyükşehir belediyemizce de meclis gündemine alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisimizce CHP ve DÜZGÜN Parti kümelerinin red oyu, MHP, AK Parti ve BBP’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla bu plan onaylanmıştır. Onaylanan imar planı bir ay müddetle askıya çıkmış. Askıya rastgele bir itiraz gelmemiş ve katılaşmıştır. Lakin her ne hikmetse, 1/5000 ölçekli Eko-Turizm gayeli nazım imar planında uygun oyu kullanan CHP’li meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/1000 ölçekli imar planına karşı parselin yola cephesinin bulunmadığı ve orman kanuna ters olarak planladığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Lakin, tıpkı münasebetlerle Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından yapılan itiraz davayı açan CHP’li Meclis Üyesi Bülent Mersinli’nin de bulunduğu toplantıda oybirliği ile Büyükşehir meclisimizde reddedilmiştir. Yaşanan bu tutarsızlığa mana verebilmek mümkün değildir. Ayrıyeten basın açıklamasında sav edilen bahislerin ayrıntılarına girilecek olunursa, kelam konusu parselin kadastral yola bir cephesinin bulunmadığına yönelik sav ile ilgili Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanan evrak, basın açıklamasının ekinde pahalı kamuoyuna sunulmaktadır. Yeniden, basın açıklamasında belirtilen kelam konusu parselin tarım alanı olduğuna dair tez ile ilgili Manisa Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü 20.04.2021 tarihli 1223131 sayılı yazıda, Karakoca Mahallesi 101 ada 291 nolu parselde konseyi marjinal tarım toprağı vasfındaki eko turizm maksatlı imar planı yapılması Valiliğimizce uygundur sözleri bulunmaktadır. İlgili yazı da ekte kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Tekrar 20.05.2021 tarih 1166969 sayılı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görüşünde ise, kelam konusu parselin 6831 sayılı orman kanuna nazaran orman sayılmayan yerlerden olduğuna ait görüşü de bulunmaktadır. Belediyemiz teknik takımı, belediye meclisimiz, imar komitemiz ve belediye çalışanlarımız; hiçbir vakit imar planına gelen taleplerde, mülkiyet sahibinin kim olduğuna bakmadan, taleplerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını incelemektedir. Bu kapsamda yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak, etik ve ahlaki prensiplere uygun olmamaktadır. Yapılan her süreç belediyemizce ve belediye meclisimizce kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir;  HBO'dan Ayrılıyorlar: Game of Thrones'un Yaratıcıları Netflix, Amazon ya da Disney'de Boy Gösterecek

“Karakoca Mahallesi’nde MASKİ’nin hizmet ve yatırım yapmadığı tezi asılsızdır”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da MASKİ’nin ismi geçen mahallede hizmet yapmadığı argümanlarına evraklarıyla cevap verdi. Aslay, “Karakoca Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, üstyapı döşenmesi için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında etüd çalışmalarına başlanmış, 22.05.2017 tarihinde projeler hazırlanarak onaylanmıştır. Kelam konusu projenin imali için Vilayetler Bankasından onayları alınmış olup 08.02.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, 15.03.2021 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirilmiştir. İşin bitim müddeti 07.07.2022 tarihidir. Şu an çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Karakoca Mahallesi, Sarıkaya Bağlısı ve etraf yerleşkelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, kişi, parti ayrımı gözetmeden tüm Manisa’ya hizmet vermektedir” dedi.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Yeniçağ – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.