Teklif Meclis’e sunuldu! Gerçeğe ters yayan kim bir yıldan 3 yıla kadar mahpusla cezalandırılacak

Dezenformasyonla uğraşa ait düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle birlikte internet haber siteleri müddetli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek. Öte yandan toplumsal medyada birçok düzenleme yapılacak.

UYDURMA İSİM VE HESAPLARLA OLAN PAYLAŞIMLAR

Dezenformasyonla çabayı amaçlayan yasa teklifi ile; geçersiz isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi fikirdeki bireylere, rastgele bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere yahut milletlere yönelik küfür, iftira yahut hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa taban oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLAR

Teklifle; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda; uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi hedefiyle içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarının uygulama mercii noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin misyon ve yetki alanı belirleniyor. Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve inançlı kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Birliğe ek vazifeler veriliyor. Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak Birliğe yapılan müracaatlara ait yapılacak itirazlarda takip edilecek yargısal kontrol metodu konusunda düzenleme yapılıyor.

İnternet ortamında işlenen suça husus yayınların içerik yahut yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog hatalarda, yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor. Kanunla düzenlenen toplumsal ağ sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarına yönelik; muhataplık münasebetinin güçlendirilmesi, raporlama yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması, yargı mercilerinin bilgi taleplerine müddetinde ve direkt karşılık verilmesi, kullanıcı haklarının korunması, kamu güvenliğini ve kamu sıhhatini etkileyen fevkalâde durumlarda kriz planı oluşturarak faal tedbirler alınması üzere konularda Avrupa Birliği’ndeki regülasyonlara ait gelişmeler de göz önünde bulundurularak ek düzenlemeler yapılıyor.

İlginizi Çekebilir;  Ebru Yaşar'dan Elazığ'a dev yardım!

BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR MAHPUS CEZASI

Teklifle; sadece halk ortasında tasa, kaygı yahut panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak formda alenen yaymak hata olarak düzenleniyor. Telaş, endişe yahut panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu nizamı ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli formda alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak. Kabahatin, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

BTK’YA YETKİ VERİLİYOR

Ayrıyeten, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda öngörülen değişikliklerle; şebekeler üstü (Over The Top (OTT) – İnternet Tabanlı) hizmetler teklifle tanımlanıyor. Türkiye’deki rastgele bir mevzuata tabi tutulmadan sunulan bu hizmetler, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen ve benzeri hizmeti sunan işletmeciler açısından haksız rekabet oluşturduğu için BTK’ya bu hizmetlere ait gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili önlemleri alma konusunda yetki veriliyor. Böylece, BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu hizmetinin gereği üzere yürütülmesini teminen tüketici hakları, şahsî bilgilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama, mali yükümlülükler üzere birtakım yükümlülüklere tabi tutulması amaçlanıyor.

PALAVRA HABERLER

Değişiklik Teklifiyle, palavra haberin vardığı nokta ve tesirleri dikkate alınarak dezenformasyonla gayret kapsamında bir taraftan idari önlemler güçlendirilirken öteki taraftan 5237 sayılı Kanunun ‘Kamu Barışına Karşı Suçlar’ kısmında ‘Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ başlığıyla müstakil bir kabahat ihdas ediliyor. Bu doğrultuda, sadece halk ortasında kaygı, panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu nizamı ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilginin, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde alenen yayılması cürüm olarak düzenleniyor. Böylece failde özel kast, gerçeğe ters bilgide özel nitelik ve harekette elverişlilik aranacak. Teklifle; internet haber sitelerinde karşılık ve düzeltme hakları açık bir biçimde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve yanıt metninin bir hafta mühlet ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.

İlginizi Çekebilir;  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme!

BASIN KARTLARINA DÜZENLEME

Teklifle; yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve söz özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceği kanunla tekrar düzenleniyor. Bu çerçevede; yargı kararları doğrultusunda basın kartının, basın ve söz özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartı verilecek şahıslarda aranacak kuralların kanunla düzenlenmesi öngörülüyor.

Yabancı medya mensuplarının basın kartını hangi kaidelerde alacağı düzenlenerek, basın kartı alım süreçlerinde karşılıklılık temelinin da gözetileceği karar altına alınıyor. Basın kartı müracaatlarını kıymetlendirecek Komitenin kimlerden teşekkül edeceği, üye sayısı, vazife müddeti ile Kurulun müracaat sahibinin niteliklerini, mesleksel çalışmalarını, yapıtlarını, mükafatlarını kıymetlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağını takdir edecek.

BASIN KARTI UNSURLARINA UYMAYANLARIN KARTI İPTAL EDİLECEK

Basın kartı sahibinin, sahip olması gereken nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması halinde bu durumda Komite değerlendirmesine gerek kalmadığından basın kartının Başkanlıkça iptal edilmesi öngörülüyor. Basın kartı sahibinin, basın ahlak asıllarına karşıt faaliyet ve davranışlarda bulunması halinde basın kartlarının Kurul kararıyla iptal edilmesi düzenleniyor.

ADİL SİCİL KAYDI DEĞERLİ OLACAK

Basın kartı sahibinin, gerekli nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması sonucunda basın kartının iptal edilmesi halinde iptal tarihinden itibaren bir yıl; basın ahlak asıllarına ters faaliyet ve davranışlarda bulunması sonucunda iptal edilmesi halinde ise beş yıl mühlet boyunca yine basın kartı düzenlenemeyeceği karar altına alınıyor. İsimli sicil kaydında basın kartı verilmesine pürüz bir cürümden mahkumiyeti bulunan şahıslara bu mahkumiyetler isimli sicil kaydından silinmedikçe yahut yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek. Basın kartlarının formu, medya kuruluşlarında aranacak kurallar, kontenjanlar, Kurul üyelerinin belirlenmesi, çalışma ve karar alma yöntemleri, müracaat çeşitleri ile müracaatta istenilecek dokümanlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Basın kartı sahiplerinin kazanılmış haklarını korumak hedefiyle düzenleme yapılıyor.

İlginizi Çekebilir;  Borsada günün birinci yarısı (1)

İNTERNET HABER SİTELERİ PERİYODİK YAYIN KAPSAMINA ALINIYOR

Değişiklik Teklifiyle, internet haber siteleri müddetli yayın kapsamına alınıyor. Böylece, internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.