Uzmanlar LGS sorularını yorumluyor

OĞUZKAAN KOLEJİ UZMANLARININ YORUMLARI ŞÖYLE:
TÜRKÇE:
Orta zorlukta bir sınav hazırlanmış. Grafik ve görsel yorumlama sorularında yeni nesil akıl yürütme gerektiren sorular kurgulanmış. Diğer sorular da TEOG mantığına yakın bilgi ve kavrama düzeyinde sorular hazırlanmış. Grafik ve görsel yorumlama soruları dikkat gerektiren, öğrencinin zamanını alacak sorular. Diğer sorular ise öğrencilerimizin zamandan tasarruf edebileceği şekilde hazırlanmış. Yani süreyi yetiştirme konusunda iyi bir sınav örneği olmuş. Ayrıca dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından gelen soruların oldukça kolay ve basit olduğunu da vurgulamak gerekir. Yani MEB bu sınavla bilgiden çok üst düzey bilişsel süreçleri sorgulamış. Müfredat dışı soru yok. Öğrencilerin en çok zorlanacağı soru A kitapçığında 1 (sözcükte anlam), 10 (grafik yorumlama), 15  (grafik-görsel yorumlama), 13 (sözel mantık)  ve 6 (grafik yorumlama-anlam bilgisi)  soruları söyleyebiliriz.

MATEMATİK: Genel olarak değerlendirildiğinde bir önceki yıla göre sorular el oyalayan, dikkat gerektiren, ince düşünülmesi gerektiren sorulara yer verildi. Dört soru belirleyici olacaktır. Bu yıl yapılan sınav genel anlamda orta üstü ve zor olarak nitelendirilebilir. Müfredat dışı soru yoktu. Fakat üslü sayılarla toplama işlemini zamandan kazanmak için kuralını bilmeleri gereken soru vardı. Kazanımı bilmeyen bir öğrenci üslü ifadeyi tek tek açarak bulabilirdi. Öğrencilerin en çok zorlanacağı eleyici sorular, üslü sayılar, kareköklü sayılar, cebirsel ifadeler, çarpanlar katlar olmak üzere her birinden bir soru olmak üzere 4 soru belirleyici sorular arasında yer aldı (A kitapçığı 9, 17, 18, 19). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim almış bir öğrenci için zor bir sınavdı. Zorlayıcılığının yanında, dikkat gerektiren sorular, işlem gerektiren sorulara yer verilmişti. Mantık, muhakeme, okuduğunu anlama, şekil ağırlıklı bir sınavdı. Veri analizi ve üslü sayılar sorularında çözüm için el oyalayan işlemler gerektiriyordu. Yayınlanan  MEB soruları bu pandemi sürecinde çocuklara destek oldu. Genel anlamda sorular yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
Orta seviyede bir sınav. Zorluk derecesi TEOG sorularına göre daha yüksek, daha önceki LGS soruları ile aynı seviyede. Yayınlanan örnek sorulara benzer sorular sorulmuş, görsel okuma sorularına yer verilmemiş, paragraf yorumlama ve paragraftan çıkarımda bulunma sorularına yer verilmiş. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanarak yorum yapacağı sorulara da yer verilmiştir. Çeldiricilerin açık ve net olması sınavın orta güçlükte olmasını sağlamış.

İNGİLİZCE: Geçen yıllara göre karşılaştırdığımızda okuduğunu anlamaya yönelik soruların yer aldığını ve kelime bilgisinin de sorgulandığını görüyoruz. Bu  yıl sınav geçen senelere göre daha kolay diyebiliriz. Yayınlanan örnek sorularla aynı çercevede olmasına rağmen bazen örnek sorularda içerik olarak daha uzun ve karmaşık, öğrenciyi ikileme düşüren sorular yer almaktaydı. Soruları arasında hatalı ya  çelişkili soru yok. Çıkarım yapmaları gereken sorular da var, direkt cevaba ulaşılan da var. Onlar da kelime bilgisine dayanıyor. A kitapçığı  3’üncü soru basit olmasına rağmen müfredat dışı sorulmuş olan bir soru (8’inci ünite Chores ünitesinde schoolrules/okul kuralları bölümünde geçiyor. Soruda kim okul kurallarıyla ilgili konuşmuyor diyor. Cevaplarda okul kuralı olmayan cümleyi bulması bekleniyor). Onun haricinde öğrencileri zorlayabilecek soru olarak da A kitapçığına göre grafik yorumlama sorusu (10’ucu soru), zorlamaktan çok dikkatli çözmeleri gereken yine dikkat gerektiren (9’uncu soru) öğrencileri eleyecek tarzda sorulardan sayılabilir. Sonuç olarak sınav zorlayıcı değil dikkat gerektiren, okuduğunu anlamaya yönelik bir sınavdı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular kolay ve orta düzeyde. Genel olarak sorulara baktığımızda yorum soruları çok ön plana çıkıyor. Bu süreçte çocukların derste öğrendikleri dini kavramların paragrafta anlatılan konuya göre yorumlaması ve bu sayede doğru cevaba ulaşmaları istenmiş. Örnek olarak yayınlanan sorulara paralel hazırlanmış bir sınav olmuş. Bilgi düzeyinde sayabileceğimiz bir soru bulunmamaktadır. Seçenekler açık ve net. Çocukların aklını karıştıracak seviyede karmaşık hazırlanmamış. Okuduğunu anlama özelliğine sahip çocukların zorlanmayacağı bir sınav olmuş.  Müfredat dışı soru yok. 1’nci ünite 3 soru, 2’nci ünite 5 soru, 3’üncü ünite 2 soru şeklinde dağılım yapılmış. Öğrencilerin en çok zorlanacağı soru A kitapçığında 2’nci soru (Konu: Kader ile ilgili kavramlar ). Sorunun diğerlerine göre daha eleyici olmasının sebebi seçeneklerinde yer alan kavramların çocuğun ön bilgisinde var olması ve buna göre paragraftan çıkarım yapması gerektiği için.

FEN BİLİMLERİ: Sınav genel olarak TEOG’dan daha zor ama geçen yıllardaki LGS seviyesinde bir sınav olmuştur. MEB’in örnek soruları yol gösterici nitelikte olmuştur. Müfredat dışı soru yok. Öğrencilerin en çok zorlanacağı eleyici sorular A kitapçığında 6’ncı soru (2’nci ünite mutasyon konu başlıklı (aynı zamanda alt sınıf kazanım bilgisi de gerektiriyor), 7’nci soru (2’nci ünite- doğal seçilim konu başlıklı), 9’uncu soru (1’inci ünite-hava olayları konu başlıklı), 17’nci soru (4’üncü ünite- kimyasal tepkime konu başlıklı). Zorluk seviyesi olarak zor seviyede 4 soru, orta seviyede 5 soru geri kalan sorular kolay ve genelin yapabileceği sorular seviyesinde.

İlginizi Çekebilir;  TEKNOFEST roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARININ LGS DEĞERLENDİRMESİ:
TÜRKÇE:
2020 LGS Türkçe soruları, MEB’in Türkçe öğretim programına ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. LGS Türkçe sorularının, beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu her ay düzenli yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülüyor. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda; görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında sınav soruların bazılarının ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti. Sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmüştür. Her soruda farklı bir beceri yoklanmıştır. Çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Üst düzey dikkat gerektiren “İllerin plaka kodları tablosu” ile ilgili soruda okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarım yapma gibi farklı beceriler ölçülmüştür. Şifreleme sistemiyle ilgili görsel yorumlama sorusunun da ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. ‘İş Planı Tablosu’nda da hem iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme harmanlanmış. Günlük hayatla ilişkilendirilen Türkçe sorularında zaman yönetimi, dikkat çeken en önemli özelliktir.

MATEMATİK:
2020 LGS’ deki Matematik soruları, MEB birinci dönem müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2020 LGS soruları, içerik ve tarz olarak benzerlik göstermektedir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
2020 LGS MEB tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibariyle okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular, MEB’in yıl içinde yayımladığı örnek sorular ve çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Sınav ilk üç ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Görsel veri okuma becerilerini ölçen sorulara yer verilmemiştir. Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu, metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlenmiştir.

İlginizi Çekebilir;  Sivas'ta, Vali ve Başkan'dan vatandaşlara aşı daveti

İNGİLİZCE:
İngilizce sorularının çok basit ve anlaşılır düzeyde olduğu görülmüştür. Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadığını düşünüyoruz. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya çok fazla ihtiyaç duyulmayan sorular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan kelimelere çalışan öğrenciler sınavı kolay geçirmişlerdir. Sadece üç sorunun olumsuz ifadeler taşıyan soru kökleri ile öğrencilerin dikkati ölçülmüştür. Sınavda öğrencileri zorlayacak bağlamsal soru tipleri yoktur. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile kıyaslandığında öğrencinin yorumlamasına yönelik sadece bir tane grafik okuma sorusu bulunmaktadır. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Ancak, İngilizce Dersi Öğretim programına göre 8.sınıf öğrencilerinin, 5 ve 7’nci sınıf düzeyinde edinmiş olmaları gereken kazanım, testin bir sorusunda karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kazanım 8’inci sınıf müfredatında ünite 8’in kazanımını ve konusunu (Expressing obligation, school rules) daha çok içermektedir. İngilizce testinde cevabı olmayan ve çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
LGS’de din kültürü ve ahlak bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda bilgi ile birlikte daha çok yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavın birinci dönem konularından oluştuğu, ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, -MEB tarafından yıl boyunca yayınlanmış olan sorulara göre- zorluk derecesi daha kolay olduğu görülmektedir. Sorularda verilen metin ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ve dolayısıyla düşünsel beceri ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sınavdaki bir sorunun zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir. Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakındır.

FEN BİLİMLERİ:
Fen bilimleri sınav soruları; MEB’in açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak “DNA ve Genetik Kod” ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim 3 soru, Basınç 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden 4 soru sorulmuştur. Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama  soruları nispeten diğer sorulara göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Sorular MEB’in yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzerdir. Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ LGS DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:
TÜRKÇE:
2020 LGS Türkçe soruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk dönem kazanımlarını içermektedir. İlk dönem kazanımları dışında soru sorulmamıştır. Soruların konu dağılımı ‘Sözcükte Anlam, Söz Sanatları, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık- Muhakeme, Görsel ve Grafik Yorumlama, Metin Türleri, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Cümlenin Ögeleri’ şeklinde. 2020 LGS Türkçe sorularının sene içinde MEB’in ay ay yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülüyor. Daha önce de öngörülerimize dayanarak belirttiğimiz gibi görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpıyor. Sorularda son zamanlarda MEB’in özellikle üstünde durduğu, soru ile birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekti. Yine ön plana çıkan bir diğer husus ise görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek soruların bu sınavda da yerini almış olmasıdır. Zorluk derecesi olarak orta zorlukta olduğunu ifade edebiliriz. Zaman alabilecek sorular olmak ile birlikte kısa sürede çözülecek sorularda bulunmaktadır. Kurumumuzun soru üslubu ile örtüşen sorularda okuduğunu doğru yorumlayabilen her öğrencinin sonuca ulaşabileceğini belirtmek isteriz. 

İlginizi Çekebilir;  PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor

MATEMATİK:
2020 LGS Matematik sorularını beklendiği gibi; çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kare köklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı ve cebirsel ifadeler ve çarpanlara ayırma konuları oluşturdu. Sınav yaklaşık olarak; çarpanlar ve katlar yüzde 15, üslü ifadeler yüzde 20, kare köklü ifadeler yüzde 25, veri analizi yüzde 10, olasılık yüzde 15, cebirsel ifadeler yüzde 15 dağılımıyla uygulandı. Kare Köklü ifadeler ve Üslü İfadeler konularının her konunun içerisinde ek kazanım olarak kullanılabilirliği, bu dağılımda beklenti düzeyinde farklılık yaşanmamasını sağladı. Sorular, geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla yapılabilirlik boyutunda paralellik gösterdi. Soruların tamama yakını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi düşünmeye sevk eden, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, az işlem çok yorum gerektiren sorulardan oluştu. Fakat sınavda işlem gerektiren soruların varlığı da olasılık ve veri analizi konularında özellikle göze çarptı. Sınav geçtiğimiz yılların LGS sorularıyla paralellik göstermenin yanı sıra MEB’in, online süreçte yayımladığı örnek sorular ve il bazında yayımlanan deneme sınavlarıyla da benzerlik taşıdı. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, soruların dili net ve anlaşılırdı, beklendiği gibi okuduğunu anlamayı, doğru yorumlamayı ve elbette ki gerekli kazanım pratiği ile temel kazanımları doğru uygulamayı gerektiren bir sınavdı. Okuduğunu anlayıp doğru yorumlamayı gerektiren soruların varlığı, sınav süresinin doğru kullanılmasının önemini bu sınavda bir kez daha gösterdi.

FEN BİLİMLERİ:
2020 LGS fen bilimleri dersinden üç soru mevsimler ve iklim ünitesinden, sekiz soru DNA ve genetik kod ünitesinden, beş soru basınç ünitesinden, dört soru madde ve endüstri ünitesinden sorulmuştur. DNA ve genetik kod ünitesine ağırlık verilmiştir. Sınav MEB’in yayınladığı örnek sorulara ve MEB’in sınırladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular bulunmaktadır. Soruların dili açık ve nettir. Okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin zorlanmayacağı orta seviyede bir sınavdır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:
2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, birinci dönem konularından müfredata uygun olarak sorulmuştur. Bilgi, kavram ve daha çok yorum ağırlıklı sorulardır. Bir kahraman doğuyor ünitesinden üç, milli mücadele ünitesinden dört, ya istiklal ya ölüm ünitesinden aç soru yer aldı. Seçeneklerde çelişki yaratacak cümle ve kelime bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin bilinç düzeyine uygun sorular sorulmuştur. Orta düzeyde bir sınavdır. Dikkatli okuma ve bilgiyi yorumlamaya yönelik bir sınav olduğunu belirtebiliriz.

İNGİLİZCE:
2020 LGS İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur ve sorular MEB’in belirlediği, öğrencilerin sorumlu olduğu ilk beş üniteden sorulmuştur. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Friendship’ ünitesinden üçer soru, kalan ünitelerden birer ikişer adet soru sorulmuştur. Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ölçen ve grafik sorularından oluşmaktadır. Sınavda üç adet olumsuz köklü ve bir adet sarmal yapıda soru vardır. Sınav hakkında genel değerlendirmemiz; sınav müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. Geçen yıllarda uygulanan sınavlar ile kıyaslandığında kolay bir sınav olduğu yönündedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları orta düzey zorluktadır. Ağırlıklı olarak bilgi değil yorum sorularına yer verilmiştir. Geçen seneye göre paragraf soruları uzun tutulmuştur. Soru  metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimize sıklıkla vurguladığımız kavram sorularına (sadaka-i cariye, külli irade ve cüz-i irade ) sınavda yer verilmiştir. Denemelerimizde sıklıkla yer verdiğimiz Hz. Musa sorusu, sınav soruları arasında yerini almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.