Yerli üretim atağı

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, bankanın tarım sektörü ve çiftçilere yönelik yürüttüğü çalışma ve uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın son 10 yılda doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 78’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor” dedi.

GELİŞEREK ARTIYOR

Ziraat Bankası için tarımın bugün ve yarınlar için stratejik önemde milli bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf “Bankamız tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde görmektedir. Bu nedenle, üreticilerimize verdiğimiz desteği, gerek kredi ve diğer bankacılık enstrümanları ile gerekse diğer alanlarda verdiğimiz hizmetlerle her geçen gün geliştirerek artırıyoruz. Bugün süt sığırcılığından kanatlı hayvancılığa; küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden su ürünleri yetiştiriciliği ve arıcılığa; meyve yetiştiriciliğinden seracılığa; buğday yetiştiriciliğinden süs bitkisi üretimine; ayçiçeği ve pamuk gibi stratejik ürünlerden avokado, ejder meyvesi gibi tropik meyvelerin yetiştiriciliğine; lisanslı depo ve soğuk hava deposu yatırımlarından tarımsal ürünlerin işlenmesine; sözleşmeli üretimden ELÜS karşılığı kredilere; en küçük tarım alet ve makinesinden dijital teknolojinin kullanıldığı gelişmiş makinelere; arazi alımından endüstriyel orman plantasyonları oluşturulmasına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile üreticilerimize yatırım ve işletme kredileri kullandırıyoruz. Bunun yanında her yıl yaklaşık 2.7 milyon üreticimize yapılan desteklemelerinin ödenmesine arıcılık edilmesinden, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne kadar pek çok alanda da bankacılık hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile ülke tarımına hizmet vermeye gayret ediyoruz. Gençlerimizi kendi işlerinin sahibi olmaları ve üretimlerini son teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında gerçekleştirmeleri için destekliyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir;  Şarbon nasıl tedavi edilir?

TARIMA DAYALI SANAYİ

2020 yılıyla birlikte, alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden ve üreticilerle yatırımcıların önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayan bir finansman programının uygulanmasına adım adım başladıklarını belirten Ferhat Pişmaf “Bu finansman programı ile ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılması, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması, tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA DESTEK

Uygulamaya konulan finansman programının temelinde yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çok güçlü şekilde destek verdiği faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın ocak ayında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Ferhat Pişmaf, “Bu kararla, tarımsal üretimin arttırılması, bu alandaki ithalatın mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması, işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun üretim yapan üreticiler için ayrı ayrı faiz indirim oranları uygulanmaya başlandı. Böylece bir yandan tarımsal üretim yapan tüm üreticiler faiz indirimlerinden yararlandırılarak finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılırken, bir yandan da genel tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticilerimiz daha fazla desteklenmeye başlandı” dedi.

EKOSİSTEM ORTAYA KOYACAĞIZ

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve dört İl Birliğiyle kurdukları ortaklıklar kanalıyla sözleşmeli yonca ve silajlık mısır ekimi yaptırmaya başladıklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Üreticilerimiz bugünden ne kadar üreteceklerini ve ürünün fiyatını bilerek ekimlerini yapmaya başladılar. Hasat edecekleri ürünün alım garantisini de biz veriyoruz. Yetiştirilen yem bitkilerini, hayvancılık yapan üreticilerimize uygun koşullarla satacağız. Böylece örnek bir modelle kendi içinde döngüsü olan bir ekosistem ortaya koyacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir;  Makarna sektörü 'tam kapanma' sürecinde stoklarını ve fiyatları koruyacak

ÇABA İÇİNDE OLMALIYIZ

Tarımın milli gelir içindeki payının artırılması, tedarik zinciri ile tarımın uçtan uca finansmanı ve desteklenmesi konusunda daha fazla çaba içinde bulunmanın gerekliliğinin farkında olduklarını kaydeden Ferhat Pişmaf, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası’nın önümüzdeki dönemde gerek uygun koşullarla verdiğimiz krediler gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde, ‘bir bankadan daha fazlası’ olarak desteklemeye devam edeceğini bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle, yaşadığımız pandemi sürecinde de üretime hiç ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.”

FİNANSMAN SİSTEMİ

Bitkisel ürün tarafında çiftçilerin ürünlerini doğrudan pazara sunabilmelerine katkı sağlamak amacıyla özellikle örtüaltı üretiminin yoğun olduğu bölgelerde başlattıkları faaliyetlerini büyütmeye ve üreticilere bu konuda da destek vermeye devam ettiklerini belirten Ferhat Pişmaf “Bu çalışmaların bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde Migros’la ilk örneğini uygulamaya koyduğumuz Üretici Finansman Sistemi’ni de devreye aldık. Bu alanda nihai hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok üreticimizin mahsulünü herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara sunabilecekleri güvenilir bir satış kanalı oluşturabilmektir” diye konuştu.

FAİZ YÜKÜ OLMUYOR

Özellikle küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL’ye; bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını ifade eden Ferhat Pişmaf “Diğer bir deyişle küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerimizin bu sınırlar içerisinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmamaktadır. Buna mukabil, faiz indirimine konu edilebilecek kredi sınırları da günün ekonomik koşullarına ve yatırım maliyetlerine uygun hale getirilerek, küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesine ve orta ve büyük ölçekli yeni işletmeler kurulmasına imkan verilmektedir.

İlginizi Çekebilir;  FAO: Rusya-Ukrayna savaşı besin ve yem fiyatlarını yüzde 20 artırabilir

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIKLAR

Kadın çiftçiler ile 40 yaşından küçük genç çiftçilerin ilave indirimlerle desteklendiğini kaydeden Ferhat Pişmaf, “Diğer taraftan, tarım sektörünün piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlamak, üreticilerimizin gelir seviyesini ve tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payını artırmak, üreticilerimizin gelir seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak, sektörde fiyat istikrarına katkı sağlayabilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, üretici örgütleri ve üreticilerle oluşturmaya başladığımız işbirlikleri ve ortaklıklarla, damızlık hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damızlık dişi hayvan varlığının korunarak daha da artırılması ve jeotermal seracılık bölgelerinin oluşturulması başta olmak üzere tarım sektörünün pek çok alanında aktif oyuncu olarak yer alacağız” ifadelerini kullandı.

HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Gelecek dönemde, damızlık birlikleri başta olmak üzere, ortaklık kurulan ve kuracakları tarımsal birlik ve kooperatiflerle omuz omuza vererek, sözleşmeli üretim modeline dayalı olarak yerli büyükbaş damızlık hayvan varlığının artırılması için çalışacaklarını dile getiren Ferhat Pişmaf, “Dişi hayvan kesiminin azaltılması, küçükbaş hayvan varlığımızın genişletilmesi ve yerli hayvanlarla kırmızı et üretiminin artırılmasına katkı sağlamak üzere geliştirdiğimiz modelleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz”
dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.