Birçok Kişinin Birbirine Karıştırdığı Çağdaş Sanat ve Çağdaş Sanat Ortasındaki Fark Nedir?

Birçok Kişinin Birbirine Karıştırdığı Çağdaş Sanat ve Çağdaş Sanat Ortasındaki Fark Nedir?

Sanat denince aklınıza ne geliyor? Romantiklerden dışa vurumculara, pop arkadan çağdaş sanata aklınızda beliren şey aslında sizin öznel zevkinizi oluşturuyor. Günümüzde, bu akımların yanı sıra fotoğraf, edebiyat ve performans sanatlarının bir birçoklarını oluşturan iki akım mevcut. Çağdaş sanat ve çağdaş sanat. Pekala nedir bu ikisinin farkı? Merak ediyorsanız okumaya devam edin…

Kaynak: https://www.thecollector.com/differen…

‘Modern sanat’ ve ‘çağdaş sanat’ tabirleri sık sık birbiri ile karıştırılıyor.

Aslında sanat tarihinde kendilerine has bir periyoda atıfta bulunuyorlar. Tekrar de sanat tarihi bilmeyen bireyler için farkı anlamak biraz sıkıntı. Hazırsanız bunu ortalarındaki birkaç farklılık ile açıklamaya çalışacağız.

1. Öncelikle, sanatta çağdaş nedir?

‘Modern’ sözünü duyduğumuzda, ekseriyetle aktüel olanı yahut içinde bulunduğumuz yüzyılı düşünürüz. Lakin sanat tarihi tabirlerinde bu söz çoklukla 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan modernizm akımı ile ilişkilendirilir.

2. Çağdaş sanat nedir?

Banksy, Mural

‘Çağdaş sanat’ terimi ise sanat tarihçileri tarafından bugün yapılan sanatı tanımlamak için kullanılan tabirdir.  20. yüzyılın ikinci yarısında yahut 21. yüzyılda üretilen bugünün sanatıdır. 

Çağdaş sanatkarlar, global olarak etkilenen, kültürel açıdan çeşitlilik gösteren ve teknolojik olarak ilerleyen bir dünya tasvir ederler.

3. Çağdaş sanat daha evvel ortaya çıktı.

Man Ray, Untitled Rayograph, 1922,

Modern sanat, çağdaş sanattan çok evvel ortaya çıktı. Sanayiciliğin insan hayatının tabiatını yine tasavvur ettiği, toplumun tüm bölümlerinde kıymetli bir değişim devri olan 19. yüzyılda modernist sanatkarlar hayli çoğaldı.

 Bu endüstrileşme elbette insanların fikirlerine de nüks ediyordu. Bu yeni devre hem olumlu hem de olumsuz bakan sanatkarlar yapıtlarından bunu yansıttı.

4. Fotoğrafın icadı sanata bakış açısını değerli ölçüde etkiledi.

Fotoğrafın icadı, bilhassa derin bir endüstriyel değişimdi. Bir yandan fotoğrafçılık, insanları ve yerleri belgeleme rolünü üstlenerek sanatı büsbütün bir iş haline getirdi. Öte yandan, fotoğrafçılık da yavaş yavaş bir sanat biçimi haline geldi ve gerçekliği kırpma ve çarpıtma konusundaki gizemli yeteneği de insanları cezbederek birçok modernist sanatı şekillendirdi.

5. Çağdaş sanat daha soyut bir bakış açısına sahip.

İlginizi Çekebilir;  Yıllar teğet geçiyor! Yaşayan efsane Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

Wassily Kandinsky, Thema: Spitz, 1927

Modern sanatı da öbür birçok şey üzere genellemek biraz imkansız. Tekrar de birçok yapıtta göze çarpan ortak bir eğilim varsa o da soyutlama. Temsil, anlatı ve perspektif üzere resimsel geleneklerden sıyrılıp bunun yerine içsel his ve hislerin sözüne odaklanan 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki sanatkarlar bizi yavaş yavaş soyutlamaya yaptıkları eserler ile karşıladı.

6. İzlenimcilik üzere sanat akımları yavaş yavaş çağdaş sanatı doğurmak için temel oluşturdu.

Vincent Van Gogh, Starry Night, 1889

Fransız İzlenimciler, detaylı fotoğraf üsluplarından birinci ayrılanlar ortasındaydı. Paul Cezanne, Vincent van Gogh ve Paul Gauguin üzere onlardan sonraki Post-Empresyonistler, rengi gerçeklikten ayırmaya devam ederek dramatik tesir yarattılar. Fovizm, Kübizm, Dışavurumculuk, Süprematizm, Rayonizm, Fütürizm ve daha fazlasının yolunu açtılar. Bu fikirler sırayla 1950’lerde Soyut Dışavurumculuğu ve 1960’larda Renk Alanı Fotoğrafını ortaya çıkardı.

7. Çağdaş sanat kavramsal danatı etkiledi. (Dadaizm ve Sürrealizm)

Marcel Duchamp, Fountain, 1917

Dadaizm ve Sürrealizm üstte belirtilenlerden daha az soyut bir bakışa sahip. Formları sadeleştirmek ve çıplaklaştırmak yerine farklı bir açı seçtiler. Kimileri, sanatın ardındaki fikir yahut kavramın sanatın kendisinden daha değerli hale geldiği kavramsal sanat yapma yollarına yöneldi. Marcel Duchamp, Rene Magritte ve Salvador Kısmı üzere öbürleri, artan insan psikolojisi anlayışından etkilenerek yeni bir dünya için, var oldukları gerçek dünyayı geride bıraktılar.

8. Çağdaş sanat daha sonraları ortaya çıktı.

Jeff Koons, Easyfun-Ethereal, 2002

Çağdaş sanat 1960 itibariyle ortaya çıktı ve hala günümüz sanatını tanımlamak için kullanılan bir terim. Çağdaş sanatın başlangıcı, Pop Arka ve Postmodernizmin ortaya çıkışıyla başlıyor. Aslında, bu iki şeklin birinci bakışta göze karışık gelebilen tabiatı, çağdaş sanatın neyle ilgili olduğunu özetlemeye yardımcı olabilir.

9. Çağdaş sanat kitle irtibat araçlarına birer karşılık olarak doğmuştu.

İlginizi Çekebilir;  “Paylaşım” savaşları!

Birçok istikametten çağdaş sanat, 1960’ların kitle bağlantı patlamasına ve daha sonra dijital medya ve bilgi teknolojisinin yükselişine bir cevap olarak ortaya çıktı.  Fakat çağdaş sanat tabiri, çok çeşitli tarzları, hareketleri ve yaklaşımları kapsayan epey geniş bir terim.

10. Büyük ses getirmiş olan postmodernizm akımı çağdaş sanatın altında ortaya çıktı.

Çağdaş sanat akımları ortasında Pop Arka, Postmodernizm, Fotoğraf Nesli, Neo-Dışavurumculuk, Fotogerçekçilik, Kapitalist Gerçekçilik, İlişkisel Estetik, Altmodern ve çok daha fazlası yer alıyor.

11. Çağdaş sanat, çağdaş sanattan daha çeşitli.

Çağdaş sanatkarların kullanabileceği araçlar, çağdaş vakitlere nazaran çok daha çeşitli. Bu doğal olarak çağdaş sanatın çok daha eklektik ve karmaşık olduğu manasına geliyor. Sanatkarların ellerinde artık daha çok gereç var.

12. Çağdaş sanat görüntü içeriklerini de kapsıyor.

Popüler sanat yaklaşımları ortasında dijital görüntü enstalasyonları, etkileşimli tecrübeler ve performans sanatı üzere şeyler bulunuyor. Çizim, fotoğraf ve heykel üzere klâsik sanat anlayışı da her zamanki kadar tanınan, lakin günümüzde çoklukla dijital manzara ögeleri ve klasik olmayan içerikler ön planda. Maurizio Cattelan üzere hayvanları duvara kendi bakış açısı ile işleyen ve çağdaş sanat dünyasında neredeyse her şeyin yolunda gittiğini kanıtlayan sanatkarlar var.

Peki sizin zevkinize hangi sanat akımı daha çok hitap ediyor? Yorumlarda buluşalım…