1929 Yılında Tüm İktisadın Çöktüğü Büyük Buhran'ın Ortaya Çıkma Nedenleri ve Dünya Çapındaki Tesiri

1929 Yılında Tüm İktisadın Çöktüğü Büyük Buhran’ın Ortaya Çıkma Nedenleri ve Dünya Çapındaki Tesiri

1929 Büyük Buhranı, tarihte en makus ekonomik çöküşlerden biridir ve 20. yüzyılın başında dünya iktisadını vurmuştur. Bu büyük ekonomik kriz, 1929 yılında ABD’nin pay senedi piyasasında yaşanan çöküşle başlamış ve akabinde global ekonomiyi etkileyen uzun periyodik bir sakinliğe yol açmıştır. Biz de bu içerikte sizlere Büyük Buhran’nın ortaya çıkma nedenleri ve yarattığı tesir hakkında bilgi vereceğiz.

Borsa Çöküşü

1920’lerin sonunda, ABD’de pay senedi piyasası epeyce spekülatif bir hale gelmişti. Birçok yatırımcı, pay senetleri üzerinden süratli bir biçimde güçlü olma umuduyla büyük ölçülerde borç alarak yatırım yapmıştı. Lakin, 29 Ekim 1929’da (Kara Salı olarak da bilinir) pay senetleri piyasasında büyük bir çöküş yaşandı ve bir günde milyarlarca dolar pahasında pay senedi bedel kaybetti. Bu olay, Büyük Buhran’ın başlangıcını işaret etti.

Tarım ve Sanayi Dalındaki Sorunlar

1920’lerin başında, ABD tarım dalı çok üretimle karşı karşıyaydı. Bu durum, tarım eserlerinin fiyatlarının düşmesine ve çiftçilerin gelirlerinin azalmasına yol açtı. Birebir devirde, sanayi kesiminde de çok üretim görüldü. Tüketici talebi, üretimden daha düşük olduğu için birçok şirket iflas etti ve emekçi işten çıkarmaları arttı.

Bankacılık Krizi

Borsa çöküşü ve sektörel sıkıntılar, bankaları da olumsuz etkiledi. Birçok yatırımcı, borçlarını geri ödeyemez duruma geldi ve bankalar iflaslarla karşı karşıya kaldı. Bankaların batması, halkın inancını sarstı ve birçok kişi birikimlerini kaybetti. Pekala bu buhranın nasıl tesirleri olmuştur?

İşsizlik Oranının Yükselmesi

Büyük Buhran, ABD ve dünya genelinde işsizlik oranlarının dramatik bir formda artmasına neden oldu. İşsizlik, ekonomik sakinliğin tesiriyle fabrikaların kapanması ve şirketlerin iflas etmesiyle katlanarak arttı. İşsizlik oranları yüzde ellilere kadar çıktı ve milyonlarca insan işsiz kaldı.

Yoksulluğun Yaygınlaşması

İlginizi Çekebilir;  Konut satışları Ekim'de %2.5 düştü, ipotekli satışlar %525 arttı-TÜİK

Büyük Buhran, yoksulluğun yaygınlaşması ve toplumun daha düşük gelirli kesitlerinin kuvvetli ömür şartlarıyla başa çıkmasını zorlaştırdı. İşsizlik ve ekonomik belirsizlik, birçok aileyi temel muhtaçlıklarını karşılamakta zahmet çektiği bir noktaya getirdi.

Dünya Ticaretinin Düşmesi

Büyük Buhran, dünya ticaretini de olumsuz etkiledi. Birçok ülke ekonomik zahmetlerle boğuştuğu için ticaret hacmi düştü ve milletlerarası bağlar gerildi. Muhafazacı siyasetler ve ticaret kısıtlamaları, global ticareti olumsuz etkiledi.

Bankacılık Düzenlemelerinin Güçlenmesi

Büyük Buhran sonrasında, ABD ve başka ülkeler bankacılık düzenlemelerini güçlendirdi. Daha katı bankacılık ve finansal düzenlemeleri getirilerek emsal krizlerin önüne geçilmeye çalışıldı.

Konut Piyasasının Çöküşü

Büyük Buhran, konut piyasasında da büyük bir çöküşe neden oldu. Birçok kişi, işsizlik ve gelir kaybı nedeniyle konutlarını ödeyemez hale geldi ve konut pahaları düşerek konut kesimini olumsuz etkiledi.

Toplumsal Huzursuzlukların Artması

Büyük Buhran’ın tesirleri, toplumda huzursuzluğun artmasına neden oldu. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle toplumsal huzursuzluklar ve protestolar yaygınlaştı. Toplumsal ve politik istikrarsızlık, krizin tesirlerini derinleştirdi.