AYM’den Madımak Kararı: Sivas Katliamı Mahkumuna Tahliye Yolu Açıldı!

AYM’den Madımak Kararı: Sivas Katliamı Mahkumuna Tahliye Yolu Açıldı!

Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırılan Yunis Karataş’ın ‘terör hatalısı olduğu’ gerekçesiyle şartlı salıverme kararlarından yararlandırılmamasını, ‘suçta ve cezada kanunilik’ prensibinin ihlali saydı. AYM’nin bu kararıyla Yunis Karataş’a tahliye yolu açılmış oldu.

Sivas Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına çarptırılan Yunis Karataş, “koşullu salıverme” kararlarından yararlanmak için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Sivas İnfaz Hakimliği, ‘terör suçlusu‘ olduğu için Karataş’ın şartlı salıverme kararlarından yararlanamayacağına karar verdi. Yunis Karataş, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi‘ne (AYM) ferdî müracaatta bulundu.

Yunis Karataş’ın başvurusunu inceleyen AYM, şartlı salıverme kararlarının uygulanamayacağı ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasının terör suçluları istikametinden ölünceye kadar devam edeceği, lakin Karataş’ın ‘terör suçlusu‘ sayılamayacağı sonucuna vardı. 

Sivas Katliamı’nda ortada bir terör örgütü olmadığı ve terör örgütü olmadan terör hatalısı olunamayacağı tespitini yapan AYM, Karataş hakkında verilen kararda ‘suçta ve cezada kanunilik‘ unsurunun ihlal edildiğine hükmetti.

AYM’nin oybirliği ile aldığı kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Koşullu salıverme kararlarının uygulanıp uygulanamayacağı hususu, cezanın ceza infaz kurumunda çektirileceği süreyi etkilediği için, müracaatçı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasının kapsamını değiştiren bir niteliğe bürünmektedir. Münasebetiyle Anayasa’nın 38. unsuru çerçevesinde değerlendirilme yapılması gerekmektedir.

Somut olaydaki problem, müracaatçı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına şartlı salıverme kararlarının uygulanıp uygulanamayacağıdır. Derece mahkemesi, müracaatçının bu kapsamdaki talebini, infaza bahis hatanın terör cürmü olduğunu, 5257 sayılı Kanunu’nun süreksiz 2. unsuru ve 3713 sayılı Kanun’un 17. unsurunun (4) numaralı fıkrası uyarınca müracaatçının şartlı salıverilme kararlarından yararlanamayacağını belirterek reddetmiştir. AYM’de yapılacak inceleme, derece mahkemesinin bu yorumunun Anayasa’nın 38. hususunun birinci fıkrasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının tespitinden ibaret olacaktır.

“Önemli olan, hatası işleyen kişinin terör hatalısı olmasıdır”

İlginizi Çekebilir;  Kanada Komünist Partisi yöneticisi Welsh, T24’e konuştu: Alamos Gold ve Türkiye ile Kanada hükümetleri üçlü pinpon oynuyor, bu utanç verici

Koşullu salıverme kararlarından yararlanıp yararlanmama konusunda kıymetli olan, işlenen hatanın terör hatası olması değil, cürmü işleyen kişinin terör hatalısı olmasıdır. 3173 sayılı Kanun’un 2. hususuna nazaran terör hatalısı tabiri, bu Kanun’un 1. unsurunda belirlenen emeller doğrultusunda, başkalarıyla birlikte yahut tek başına kabahat işleyen yahut amaçlanan hatası işlemese dahi örgütlerin mensubu olan bireyleri, tekrar terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt ismine hata işleyenleri kapsamaktadır.

3713 sayılı Kanun’un 2. unsurunun münasebetinden, terör hatalısı olma bakımından muhakkak bir örgütün varlığının gerektiği anlaşılmaktadır.

“Herhangi bir örgütün üyesi olduğu sonucuna varılmamıştır”

Terör suçlusundan bahsedebilmek için, kişinin 3713 sayılı Kanun’un 1. hususunda belirlenen maksatlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olması ya da bu örgütler ismine kabahat işlemesi gerekmektedir. Müracaatçı hakkında verilen karar incelendiğinde, müracaatçının rastgele bir örgütün üyesi olduğu yahut rastgele bir örgüt ismine hata işlediği sonucuna varılmamıştır. İnfaz hakimliğince ‘terör suçlusu’ tabiri, unsurun özüyle çelişen ve öngörülemez bir halde yorumlanmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.