Çalışanına “pis köpek, köle” diyen, cami imamının da eşine cinsel içerikli bildiri atan müftü memuriyetten atıldı

Trabzon’da memurlara, “köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” üzere bildiriler atan ilçe müftüsü, memuriyetten çıkarıldı. Müftünün ayrıyeten misyon yaptığı yerde bir caminin imam hatibinin eşine de cinsel içerikli iletiler attığı ortaya çıktı.

Trabzon bir ilçe müftüsünün, mahiyetinde çalışanlara “Köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” dediği teziyle meslekten atıldığı kaydedildi. O devir ilçe müftüsü olan şahsın, birinci derece mahkemesinin kararını temyiz ettiği lakin Danıştay’ın temyiz istemini reddettiği ortaya çıktı.

7 ay evvel yaşanan ve yeni ortaya çıkan olay ilgili diğer bir ayrıntı da dikkat çekti. İlçe müftüsünün ayrıyeten vazife bölgesindeki bir caminin bir imam hatibin eşine de cinsel içerikli iletiler atmış ve yargılamada bu bildirileri da temel alınmış.

Trabzon mahallî basınından Güne Bakış gazetesinin haberine nazaran; vazifesine son verilen eski müftü, bunun üzerine birinci olarak Yönetim Mahkemesi’nde dava açtı. Yönetim Mahkemesi şahsın vazifesine son verilmesinde hukuka karşıtlık bulunmadığına karar verirken, karar özetinde de dikkat çeken sözler kullandı.

“Köpeklik yapma, köpek, pis köle”

Kararda, bir ilçede müftü olarak çalışan şahsın, mahiyetinde çalışan çalışana hitaben attığı iletilerde, “Köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” üzere hakaret içeren tabirler kullandığı yazıldı. Ayrıyeten şahsın ilçe müftüsü olarak vazife yaptığı yerde bir caminin imam hatibi olan şahsın eşine gönderdiği iletilerin da mesleksel pozisyonu ve durumu ile bağdaşmadığı, iletileşme içeriklerinin ekran imgelerinin de evrakta mevcut olduğu kaydedildi.

Kelam konusu bildirilerin farklı içerik ve manada kabul görmeye de müsait olduğu, tabir edilen kararda, “Vazifesine son verilmesine yönelik tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı, başka yandan, dava konusu süreç hukuka uygun olduğundan davacının yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte tazmini talebinin de reddi gerekeceği münasebetleriyle davanın reddine karar verilmiştir” tabirlerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir;  FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: "Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek..."

Mahkemeye başvurdu

Bunun üzerine eski müftü, Yönetim Mahkemesinin kararına Bölge Yönetim Mahkemesinde de itiraz etti. Bölge Yönetim Mahkemesinin kararında da “İstinaf müracaatına bahis Yönetim Mahkemesi kararının hukuka ve yola uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin kelam konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.” denildi.

Bölge Yönetim Mahkemesinin de red kararı sonrasında eski müftü, bu kere de Danıştay’ta, kararı temyiz etti. Eski müftü, “Sözlerin çelişkili ve tutarsız olduğu, bildirilerde cinsel içerikli yazışma olmadığı, diğer şahitlerin tabiri alınmadığı, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek yazışma olmadığı ve ölçülülük prensibine terslik olduğunu” ileri sürdü.

Davalı taraf ise, yapılan sürecin hukuku ve mevzuata uygun olduğunu ve temyiz isteminin reddini talep etti.

Danıştay 12. Dairesi Şubat ayında verdiği kararda ise, “1. davacının temyiz isteminin reddine, 2. davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Yönetim Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:.. sayılı kararının onanmasına karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.