“Evlilikte cinsel ilişki” ile ilgili Yargıtay’dan “eşit kusur” kararı

İzmir’de yaşayan çift, evliliklerinin ‘cinsel ilişkinin’ gerçekleştirilememiş olmasını belirterek bu mevzuda kusur olarak birbirlerini suçladı. Çift ortasındaki karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı davasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi davacı erkeğin tam kusurlu olduğunu kabul ederek erkek eşi hatalı kabul etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gelen dava belgesine 2. Hukuk Daire üyelerinden biri karşı oy kullandı. Hâkim Yargıtay içtihatlarına da giren erkeğin sorumlu tutulduğu bu tezin kanun önünde eşitlik prensibine ve kişinin dokunulmazlığı hakkına da terslik teşkil ettiğini belirterek tarafları eşit kusurlu kabul etmek gerektiğine vurgu yaptı.

Sabah’ın haberine nazaran, İzmir’de yaşayan çift, evlilikte cinsel bağın yaşanmadığını, bunun da evlilikte büyük sorun olduğunu belirterek karşılıklı boşanma davası açtı. Hem erkek hem de bayan cinsel münasebetin yaşanmama nedeniyle ilgili birbirini suçladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafların boşanmasına karar vererek birebir vakitte ziynet alacağının da tahsil edilmesine karar verdi. Erkeğin bayanın kabul edilen ziynet alacağı ile ziynet alacağı davası vekâlet fiyatına yönelik temyiz dilekçesini reddeden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyelerinden birisi dava belgesinde boşanma nedenine temel gösterilen cinsel bağlantı savlarıyla ilgili karşı oy kullandı.

Kusurun kimden olduğu rapor ile ortaya konmamış

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi, kanıtlar ve cinsel bağlantının gerçekleştirilememesinde, tarafların fizikî ve ruhsal bir mahzurunun bulunmadığına ait heyet raporları çerçevesinde, dayanılan olguya ait kusurun kimden kaynaklandığı taraflarca ortaya konmadığını taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispat ile yükümlü olduğunu vurguladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararında Yargıtay içtihatlarına da giren “her iki tarafın da cinsel bağ kurmalarına yönelik bir pürüzlerinin bulunmaması karşısında davacı erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir” demek suretiyle erkek eşi tam kusurlu kabul ettiğini belirten 2. Hukuk Dairesi üyesi karara karşı oy kullandı.

İlginizi Çekebilir;  Burak Özçivit'ten yeni kış temalı paylaşım!

“Sorumlu yalnızca erkek değildir”

Bölge adliye mahkemesinin bu sonuca varmasının 2. Hukuk Dairesi’nin misal durumlara uygun içtihadına ve uygulamasına dayandığı fakat bu kararın yanılgılı olduğunu karşı oy kararında yazan üye erkek eşe yönelik yüklemeye katılmanın mümkün olmadığını belirtti.

2. Hukuk Dairesi üyesi “Şöyle ki; erkek eşin faal olduğu ve cinsel ilgiyi sağlama vazifesi altında bulunduğu ‘Önerme’sinin rastgele bir yasal desteği bulunmadığı üzere cinsel alakada erkek eşe etkin rolünün uygun görülmesinin etik kurallarına yahut örf ve adete ait bir desteği da mevcut değildir. Bilakis bu önerme ve kabul Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Unsurunda sözünü bulan “Kanun önünde eşitlik” unsuruna ve kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında yer alıp 17.madde de sözünü bulan kişinin dokunulmazlığı hakkına da terslik teşkil etmektedir. Davacı-karşı davalı bayanın cinsel bağlantı kurmaktan kaçındığını tez eden davalı-karşı davacı erkekten etkin olanın kendisi olduğundan bahisle bağlantıdan kaçınan eşine karşı cinsel bağlantıyı gerçekleştirmesini beklemek bahsi geçen anayasal ve yasal mevzuata muhalif olduğu üzere hayatın olağan akışına da terslik teşkil etmektedir. Bu prestijle somut olayda da olduğu üzere; her iki tarafın da cinsel ilgi kurmasına fiziki, anatomik ve ruhsal bir mahzurlarının bulunmadığının anlaşılması karşısında evliliğin temel gereklerinden olan cinsel ahenk ve alakanın gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında tarafları eşit kusurlu kabul etmek adap ve kanuna, hakkaniyete uygun düşer. Sayın heyetin erkek eşin tam kusurlu bulunduğuna ait İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince verilen kararın onanmasına yönelik kararına katılmıyoruz, üstte açıklanan sebeplerle kararın bozulmasına karar verilmesi gerekir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.