Mahkemeden emsal karar: KHK'li diye eğitim hakkı engellenemez

İzmir’de KHK ile ihraç edildiği için aynı zamanda öğrencilik hakkı elinden alınan Özer Yersüren için mahkeme emsal bir karar verdi. “Öğrenciliğin sonlandırılmasının telafisi güç ve imkansız zararların olacağı açıktır” diyen İzmir 5’nci Bölge İdare Mahkemesi, “Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne yer vererek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

 

Özer Yersüren, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaparken 701 sayılı KHK ile üniversitedeki kamu görevinden ihraç edildi. İhracın ardından Yersüren’in öğrenciliği de sonlandırıldı. Yersüren öğrenciliğine son verildikten sonra İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvurdu. Fakat mahkeme bu talebe ‘ret’ kararı verdi.

Bu gelişmenin üzerine Yersüren, Eğitim Sen avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘ret’ kararının durdurulması istemiyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Bölge İdare Mahkemesi, alt mahkemenin verdiği ‘ret’ kararını görüştü. Mahkeme, hangi durumlarda yürütmenin durdurulacağına ilişkin verdiği kararda yargılama usulüne yer verdi:

“Telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin (Dokuz Eylül Üniversitesi) savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.”

“Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz”

Mahkeme ‘kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz’ hükmüne yer vererek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hatırlattı. Mahkeme, “Her ne kadar davacı terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşan gruplara üyeliği suretiyle kamu görevinden çıkarılmış ise de yüksek lisans eğitimi ile ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı açıktır” hükmüne yer verdi.

İlginizi Çekebilir;  Thodex firarisi Faruk Fatih Özer, mağdur sıfatıyla dava açtı! Halbuki onu da tokatlamışlar

Yersüren’in yüksek lisanstaki kaydının silinmesinin hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından oy birliği ile kabul edildi. Mahkeme kararında, “Davacının öğrenciliğinin sonlandırılmasının davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı açıktır” diyerek şöyle devam edildi:

“Bu durumda eğitim hakkının T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınması ve davacının araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiğinin kesilmiş olmasının yüksek lisans eğitimi ile de ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı göz önünde bulundurulduğunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden kaydının silinmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

Mahkeme bu açıklamalarla birlikte İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.