Google News

Eğitimde Grup Çalışmasının Önemi

Eğitimin en önemli fonksiyonlarından birisi birleştirici bütünleştirici olmasıdır. Bu yüzden okullarda bireysellikten ziyade birlikte iş yapabilme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Birlikten kuvvet doğar sözünün ne kadar doğru olduğunu çocuklara yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Okullarda yapılan grup çalışmalarının çocuğun eğitimine ve gelişimine katkısı büyüktür.

Basit bir çalışma gibi algılansa da bireyin gelişimine olumlu katkılar sağlar. Grup çalışmasının bireye sağladığı katkılar şunlardır. Bireyin sosyalleşmesini sağlar. Birey içine kapanık kimseyle konuşmayan bir yapıya sahipse bireyin bu yapısını kırmasını sağlar. Kabuğunu kırıp insanlarla etkileşim kurmasını sağlar. Bireydeki sorumluluk bilincini arttırır. Verilen görevlerin ne kadar önemli olduğunu grup çalışmasında öğrenebilir. Verilen görevi yapmadığında gurubuna zarar verdiğini bilir. Verilen görevlere bu bilinçle yaklaşır. Birey grup çalışması ile yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenir. Birlikten kuvvet doğduğunu yaşayarak öğrenir. Başarılı olmak için birlikte çalışmak gerektiğini anlar.

Birey grup çalışması ile daha girişken bir yapıya bürünür.

Olayları neden sonuç ilişkisi kurarak çözmeye çalışır. Grubun başarılı olması için özverili çalışır. Gruptaki insanlarla fikir alışverişi yapar. Bilgi paylaşımının öğrenmede ne kadar etkili olduğunu yaşayarak öğrenir.

Birey grup çalışmasıyla bir guruba dâhil olmanın ne olduğunu öğrenir. Grubunu sahiplenmeyi öğrenir. Grubun başarısı için ne kadar önemli bir birey olduğunu hisseder.

Birey grup çalışması ile eleştirel düşünmeyi, eleştirilmeyi, eleştirmeyi, fikirlerini kabul ettirmeyi, fikirlerini ifade etmeyi, fikirlerini savunmayı öğrenebilir. Daha fazla haber sunabilir ve hatta bireysel çalışmalarda tam öz güven etkisine sahip olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir