Google News

İkna Nasıl Edilir?

İnsanın kendini iyi ifade edebilmesi, iletişim kurduğu insana doğru sinyaller gönderebilmesi, iletişimin en önemli kriterlerinden biridir. Hatta olmazsa olmazıdır. Doğru iletişim teknikleri, karşıdaki kişinin ikna olmasına olanak sağlar. Sosyal hayatta ve iş hayatında ikna kabiliyeti çok önemlidir. İkna kabiliyetini güçlendirmek için birçok yol bulunmaktadır. İkna kabiliyetinin güçlü olması için zihin yapısının nasıl çalıştığına hakim olmak gerekir.

Zihinsel İşleyiş

Bireylerin yaşamı boyunca hatalar yapması elbette normaldir. Fakat bu hataların asıl sebebi, çevresel faktörlerin haricinde zihinsel modellerin yanlışlığından kaynaklanmaktadır. İşte tam da burada iletişim kurulan kişinin zihinsel modeline hakim olunması durumunda ikna edememek için hiçbir sebep kalmıyor.

Zihnin Yapısı

İnsanlar hayatları boyunca, çocukluğundan beri yaşadığı olaylardan olumlu ya da olumsuz etkilenir. Ve bu olaylar, özellikle olumsuz olaylar karşısında zihinde gerçekleşen kodlamalar gelecekteki kararları, davranışları yani kişinin üslubunu etkilemektedir. Zihnin karmaşık yapısı aslında olumsuz olayları gerçekte yaşandığı gibi değil, çarpıtarak kaydeder. Dolayısıyla bir insanın alacağı kararları belirlemek için öncelikle kişiyi gözlemlemek gerekir. Zihnin kodlamalarını çözmek gerekir. Olaylar karşısında verdiği tepkiler kişinin kodlamaları hakkında ipucu verir.

İkna Kabiliyeti

İnsanları ikna etmedeki önemli ipuçlarından biri de görüşülen konuyu özele indirgemektir. Sadece o kişiye ait oluşturulmuş bir iletişim modeli kişinin kendisini özel hissetmesine ve çözülmesine olanak sağlar. Unutulmaması gerekir ki her birey kendi özelinde özel hissetmek ister. İkna ederken de bu zaafları kullanmak çok önemlidir.

Saygı Duymak

İletişimin en önemli basamaklarından biri de, iletişim sürecini yürütürken saygılı davranmaktır. Çünkü insanlar kendilerine has inanç ve düşüncelerden etkilenerek iletişim kurarlar. Ve kendi inanç sistemine uygun şekilde tepkiler verirler. Yani kendi inanç sistemine saygı duyulmadığını düşündüğü ortamları insan reddeder. Refleks olarak tepki gösterir. Dolayısıyla ikna sürecinde saygılı davranmak, süreci hızlandırır.

İkna edilecek kişiyi özel hissettirmek, kişinin kendisini önemli hissetmesi ikna edebilme aşamasında çok önemlidir. Her insan kendini dünyanın merkezinde içten içe görür ve teklifte bulunulacak konuyla ilgili de özel hissetmesi iknanın gücünü artırır.

Güçlü Yönleri Ortaya Çıkarmak

Yapılan teklifle ilgili, karşı tarafın güçlü taraflarından bahsedildiğinde kişi iknaya açık hale gelir. Örneğin bir araba satışı yapmak istiyorsunuz. Kişiyi o arabayı satın almaya ikna etmek için öne sunabileceğiniz şey o arabaya sahip olan ve güçlü kimliği olan kişileri örnek göstermek isabetli bir örnek olacaktır. Her insan gücün simgesi olmak ister. Dolayısı ile o arabaya sahip olduğunda güce de sahip olacağını düşünür. Genel satış ve ikna prensiplerinin başında gücü ortaya çıkarmak vardır.

İnsanlarla olan iletişim serüveninde, onları ikna etmek, düşüncelerini etkileyebilmek ve kalıcı değişimlere sebep olmak, mutluluğun ve başarının sırrıdır. Kişi çok iyi bir fikre sahip olabilir, çok iyi bir projesi olabilir ama bunlar kişiyi başarıya götürmeye tek başına yeterli değildir. Elde bulunan ürünün ya da fikrin değerini ikna kabiliyetiniz belirleyecektir. İkna konusunda kişisel gelişim göstermek hayat kalitesini değiştirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir