İnsanların Yüzde 85'i Sinemaya Gidemiyor: Yoksulluk Mutsuz Ediyor

İnsanların Yüzde 85’i Sinemaya Gidemiyor: Yoksulluk Mutsuz Ediyor

TÜİK’in AB İstatistik Kurumu kriterlerine nazaran hazırladığı Hayat Kalitesi Modülü toplumsal aktivitelere vakit ve nakit olmadığını gösterirken, İstanbul Planlama Ajansı da geçen ay İstanbulluların konuttaki gündeminin ekonomik meseleler olduğunu ortaya çıkardı.

Son yıllarda alım gücündeki düşüş toplumsal hayatı da etkiledi. Görüşmeler dışardan konuta kayarken, meskende konuk ağırlamanın maliyeti de hesaplanır oldu. Toplumsal aktiviteler de giderek azaldı. TÜİK ve İPA’nın dataları toplumsal hayatın ve sohbetlerin iktisat tesirinde kaldığını ortaya koydu.

TÜİK’in “Yaşam Kalitesi Modülü” isimli özel bahisli çalışması, 2022 yılında Gelir ve Ömür Şartları Araştırması ile birlikte uygulandı.

AB ülkeleriyle birebir periyotta yapılan uygulamada maksat, 15 yaş ve üstündeki vatandaşların toplumsal bahislerdeki memnuniyet seviyesi ile toplumsal faaliyetlere iştirak durumlarını tespit etmek oldu.

Türkiye’de finansal durumundan şad olanların ortalaması %46,9 olurken, risk altında olmayanlarda dahi memnuniyet %51,1’de kaldı. Yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olan fertlerde bu bedel %36,9 oldu.

Kişisel bağlardaki mutlu olma yüzdesi tüm şahıslarda %65,2, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski olanlarda %60,2 oldu. 

Bütün fertler için boş vakit faaliyetlerine ayrılan vakitten mutlu olma ortalama %47,4, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olan fertlerde ise %42,0 oldu.

Kültür ve spor faaliyetlerine ilgisiz kalan toplumda, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanların iştiraklerinde fark, toplumun iki katını aştı.

Son 1 yılda 15 yaş ve üzeri şahısların %85,3’ü sinemaya, %93,7’si canlı şova, %92,0’ı kültürel alanlara ve %94,9’u canlı spor aktifliğine gitmedi. 

Maddi yetersizlik nedeniyle sinemaya gitmeyenler, tüm toplumda %11 olurken, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %23,5 oldu. 

Yine tıpkı nedenle canlı şova gitmeyenler toplamda %10,4 olurken, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %21,9 oldu. Kültürel alanları ziyaret edemeyenler tüm toplumda %10,3, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlarda %21,3 olarak hesaplandı.

Canlı spor aktifliklerine katılmayanlar da sırasıyla %7,9 ve %17 olarak hesaplandı.

Kitap okuma oranı gençler dışında çok düşük çıktı.

İlginizi Çekebilir;  IMDb'de 9.3 Puanla 1. Sırada Olan Esaretin Bedeli Sineması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Son 12 ayda 15 yaş ve üzeri şahısların %69’u hiç kitap okumazken, yaş kümelerine nazaran kitap okuma oranlarına bakıldığında, okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş kümesi % 50,9 ile 15-24 yaş aralığı oldu. En az kitap okuma oranı ise %14,1 ile 65 yaş ve üstü fertlerde oldu.

Arkadaş yahut akrabalarla gerek yüz yüze gerekse uzaktan hiç görüşmeyenlerin çoğunluğu, yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanlar oluşturdu.

Vatandaşların, yakınlarıyla meskende yahut öbür bir yerde arkadaşlarıyla vakit geçirme, karşılıklı konuşma yahut aktivite yapma (bir ortaya gelme) sıklığı incelendiğinde %28,7’sinin akrabalarla, %37,3’ünün de arkadaşlarla her hafta görüştüğü belirlendi. 

Akrabalarla telefon, SMS, internet aracılığıyla (yüz yüze olmayan) görüşme sıklığı en çok olan %40,9 ile her hafta, arkadaşlarla ise tekrar her hafta %44,3 ile en yüksek görüşme sıklığı oranı oldu.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Haziran 2023 raporu yayımlandı. Rapora nazaran, Haziran ayında İstanbulluların konuttaki gündemi ekonomik problemler oldu.

İstanbulluların kentin en büyük üç sorunu sorusuna karşılığı ise sığınmacı ve mülteciler, trafik ve ekonomik meseleler olarak kayda geçti.

Katılımcıların %57,2’si meskende en çok konuşulan mevzunun ekonomik meseleler olduğunu belirtti.

Bir evvelki ay ile kıyaslandığında Mayıs ayında iştirakçilerin %34,5’i konut içerisinde en çok ekonomik problemlerin konuşulduğunu belirtirken Haziran ayında bu oran %57,2’ye yükseldi.

Kredi kartı kullananların %45,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını, %33,9’u ise borcun minimum meblağını ödeyebildiğini belirtti.

%6,6’sı minimum fiyat ile borcun tamamı ortasında bir ölçüde, %4,7’si asgariden az ölçüde ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,2’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini tabir etti.

Katılımcılara Haziran ayındaki his halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama gerilim düzeyi 7,2 olarak ölçülürken telaş düzeyi 6,7 olarak ölçüldü. İstanbulluların Haziran ayındaki hayat memnuniyeti 4,5 ve memnunluk düzeyi 4,7 olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir;  Uykular Haram Oldu! Gerçekten Yaşandığına İnanmakta Zorlanacağınız, İzlerken Kanınızı Donduracak 19 Belgesel