Beş Vücut Teorisi ve Seksokorporel Yaklaşım

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Metaseks Cinsel Terapi Kuramı’nda yer alan ‘beş vücut teorisi’ ve ‘seksokorporel yaklaşım’, cinselliği, Mars ve Venüs güçlerini, cinsel fonksiyon bozukluklarını ve cinsel kimliği anlamaya yönelik iki farklı kavramsal çerçevedir. Bu yaklaşımlara nazaran, cinsel kimlik ve cinsel tecrübeler yalnızca niyet, his yahut toplumsal etkileşimlerle sonlu değildir, birebir vakitte vücudun deneyimlenmesi ve hissedilmesiyle de bağlıdır. Beş vücut teorisi, cinselliğin beş farklı boyutunu vurgularken, seksokorporel yaklaşım vücudun cinsel kimlik ve cinsel tecrübelerle olan ilgisine odaklanır. Bu nedenle her ikisi de cinsel sıhhat, cinsel kimlik araştırmaları ve cinsel terapi alanlarında kullanılan kavramsal çerçevelerdir.

Cinselliğin beş güç boyutu

Beş vücut teorisi, kadim doğu seks öğretilerinde yer alan çok özel bir kavramdır. Bu teoriye nazaran insanın beş farklı vücudu yahut güç boyutu olduğu düşünülür. Her bir vücut farklı frekans ve titreşim düzeylerine sahip olup farklı bir gerçeklik ve güç seviyesinde mevcuttur. İşte beş vücut teorisinde yer alan vücutlar:

1. Fizikî Beden

Fiziksel dünyada deneyimlediğimiz, yaşadığımız, dokunabildiğimiz ve algılayabildiğimiz fizikî vücut, ‘maddesel varlık’ olarak da isimlendirilir, maddi varlığımızı temsil eder ve duyularımızla algıladığımız dünyayla etkileşime girer. Fizikî vücut, penis, vajina, vulva üzere cinsel organlar, el, ayak, deri, kemik, kaslar üzere fizikî bileşenlerden oluşur ve tüm bedeni kapsar.

2. Eterik Beden

Fiziksel vücudun ikiz vücudu, güç alanı yahut hayati güç vücudu olarak da bilinen eterik vücut, eril güç olan ‘mars’ ve dişi güç olan ‘Venüs’ ile mana bulur ve erotik canlılık, cinsel sıhhat, seks ve ömür gücü ile ilişkilendirilir. Canlılık gücü yahut ömür gücü olarak da isimlendirilen ‘prana’ yahut ‘chi’ gücü bu vücutta hareket eder, ‘çakralar’ olarak bilinen güç merkezlerini içerir. Eterik vücut, fizikî vücudun temel güç şablonudur ve fizikî sıhhat durumuyla ilişkilendirilir.

3. Duygusal Beden

Duygusal tecrübelerimizi ve duygusal güçlerimizi taşıyan duygusal vücut, şehvet, cinsel istek, cinsel istek, cinsel tatmin, cinsel doyum, sevgi, kaygı, memnunluk üzere hislerin hissedildiği vücuttur. ‘Astral beden’ olarak da bilinen duygusal vücut, cinselliğe dair çok özel duygusal tecrübelerin yaşandığı bir boyuttur, kişinin duygusal durumunu etkileyen ve birebir vakitte oburlarının duygusal ve cinsel gücünü de alabilen bir vücuttur.

4. Zihinsel Beden

Zihinsel vücut, cinsel fantezilerimizin, cinsel fikirlerimizin ve zihinsel süreçlerimizin merkezi olduğu bir güç alanıdır. İnancımız, kanılarımız, şuurlu ve bilinçdışı fikir kalıplarımız bu vücutta bulunur. ‘Mental beden’ olarak da bilinen zihinsel vücut, niyet, zihinsel süreçler, mantık ve akıl ile ilişkilendirilen vücuttur. Beş duyuyu deneyimleyen ve zihinsel faaliyetleri yöneten zihinsel vücut aracılığıyla cinsel fanteziler, sekse dair niyet formları ve cinsel kavramlar yaratılır.

5. Ruhsal Beden

En yüksek şuur ve farkındalığın bulunduğu vücut olan ruhsal vücut, aydınlanma, bilgeleşme, ilham ve içsel rehberlik üzere tecrübelerin gerçekleştiği vücuttur. Eros ve tanatos dürtüleri üzere bilinçdışı ruhsal ve ruhsal süreçlerini içeren ruhsal vücut, fizikî vücudun ötesinde bir boyutta var olan ve daima bir evrime tabi olan vücuttur. Ruhsal vücut, insanların cinsel kimliklerini ve cinsel ömürlerini şekillendiren içgüdüsel ve dürtüsel tecrübelerin merkezidir. ‘Kozmik beden’ olarak da bilinen ruhsal vücut, üniversal şuurun, tüm varoluşun ve kozmik gerçekliğin kaynağı olarak kabul edilen bedenimizdir. Sınırsız bilgi ve anlayışa erişim sağlar, ruhsal ve cinsel gelişimi, aydınlanmayı ve ruhsal tecrübeleri kapsar.

Kadim doğu seks öğretileri

Cinsel alakanın fizikî, duygusal ve ruhsal taraflarını kapsayan bir dizi öğreti sunan ‘kadim doğu seks öğretileri’, çeşitli Doğu kültürlerine ilişkin eski ve esaslı seks öğretileri söz eder. Kadim doğu seks öğretileri çoklukla insanın cinsel ömründe bütüncül seks, cinsel farkındalık, cinsel aydınlanma, cinsel bilgeleşme, içsel cinsel seyahat, cinsel gelişim, manevî cinsel tecrübe, tabiat ve insani tabiat ile ahenk üzere bahislere odaklanır. Bu öğretiler, insanların kendilerini cinsel hayatlarında anlamlandırmalarına, cinsel hayatın manasını bulmalarına ve cinsel olarak gelişmelerine yardımcı olma emeli güder.

Kadim doğu seks öğretileri, zihinsel, duygusal ve ruhsal cinsel dengeyi sağlamayı, iç huzuru bulmayı ve üniversal bir bütünlüğe ulaşmayı gayeler. ‘Kamasutra’ ve ‘Taocu seks’, farklı kültürel ve felsefi geleneklere dayanan iki farklı seks yaklaşımını tabir eden kadim doğu seks öğretileridir. İkisi de cinsel ilgiyi daha derin bir tecrübe olarak görmeyi maksatlar lakin farklı ideolojiler ve öğretiler üzerine inşa edilmişlerdir.

Kamasutra, Hint kültürüne ilişkin olan ve cinsel hayatın bir sanat ve bilgelik olarak ele alındığı bir rehberdir. Kamasutra, çeşitli cinsel konumları, teknikleri ve bağ dinamiklerini içeren bir rehberlik sunar. Bununla birlikte, Kamasutra yalnızca fizikî zevke odaklanmaz, birebir vakitte cinsel bağın duygusal, ruhsal ve estetik taraflarına de değer verir. Kamasutra, çiftler ortasındaki bağın güçlendirilmesi, romantizm, irtibat, cinsel ahenk ve karşılıklı istek üzere mevzuları da ele alır. Taocu (Taoist) seks ise Çin’in eski felsefi geleneği olan Taoizm’in bir kesimidir. Taoizm, doğal ahenk ve istikrar fikrine odaklanır.

Taocu seks öğretileri, cinsel gücün şuurlu bir halde yönetilmesi ve dönüştürülmesi üzerine odaklanır. Taocu seks, cinsel gücün vücut ve ruh ortasında dolaşmasına müsaade vererek sıhhat, uzun ömür ve ruhsal gelişim sağlamayı amaçlar. Bu öğretilerde, cinsel birleşme ve orgazmın güç istikrarını etkileyebileceği ve hayat gücünü artırabileceği düşünülür. Kadim doğu seks öğretilerinde, cinsel birleşme sırasında sakinlik, uzun periyodik birleşme, nefes çalışması ve meditasyon teknikleri üzere uygulamalar önerilir ve bütüncül seks kavramına odaklanılır.

Her iki yaklaşım da cinselliği yalnızca fizikî bir hareket olarak değil, beş vücuda odaklanan çok özel ve şifalı bir tecrübe olarak kıymetlendirir. Kadim doğu seks öğretilerinin özünü oluşturan beş vücut teorisi, insanın çok boyutlu bir varlık olduğunu ve farklı gerçeklik seviyelerinde tecrübeler yaşayabileceğini tabir eder. Lakin kıymetlendirme biçimi ve içeriği, kadim doğu seks öğretilerin farklı yorumlarına bağlı olarak değişebilir. Kadim doğu seks öğretilerine nazaran, her vücut, farklı bir frekansta ve titreşimde var olan bir güç formudur ve birbirleriyle etkileşim halindedir. Beş vücut ortasındaki istikrar ve ahenk, insanın cinsel sıhhati, zihinsel durumu, varoluşu ve ruhsal gelişimi üzerinde tesirlidir.

Seksokorporel yaklaşım

‘Seksokorporel’ terimi, ‘seks’, ‘korporal’ ve ‘bedensel’ sözlerinin birleşimidir. Bu terim, çoklukla cinsellik ve fizikî vücut ilgisini söz etmek için kullanılır. Seksokorporel kavramı, insan vücudunun cinsellikle alakalı olan taraflarını vurgular ve cinsel tecrübeleri fizikî vücut düzleminde ele alır.

Bu terim, ekseriyetle cinselliği yalnızca bir zihinsel yahut duygusal tecrübe olarak değil, birden fazla vakit fizikî vücuttaki bedensel cinsel duyumların ve cinsel hislerin bir modülü olarak anlamayı teşvik eder. Seksokorporel perspektife nazaran cinsellik, fizikî vücudun fizikî tecrübelerine, bedensel duyumlarına ve duygusal reaksiyonlarına dayanır.

‘Seksokorporel’ terimi, çoklukla cinsellik, cinsel kimlik, cinsel yönelim ve cinsel tecrübeler konusunda tartışmalarda kullanılır. Bu terim, cinselliği daha geniş bir bakış açısıyla ele almaya ve fizikî vücudun ehemmiyetini vurgulamaya yönelik bir yaklaşımı söz eder. ‘Seksokorporel yaklaşım’, cinsel problemlerle başa çıkmak ve cinsel tatmini artırmak için beş vücuttan bilhassa fizikî vücut tecrübelerine odaklanan bir yaklaşımıdır. Seksokorporel yaklaşım, kişinin fizikî vücudundaki bedensel duyumlarına ve hislerine, cinsel tecrübelerine ve cinsel davranışlarına odaklanarak cinsel sorunları anlamayı ve çözmeyi amaçlar.

Bu yaklaşım bireylerin vücutlarını, hislerini, fikirlerini ve cinsel tecrübelerini keşfetmelerine yardımcı olur. Çoğunlukla ferdi yahut çift terapisi formunda uygulanır. Seksokorporel yaklaşımda farklı cinsel teknikler ve cinsel idmanlar kullanılır. Terapist, şahısların vücut imajı, seks imgesi, cinsel duyumları, rahatlama ve gevşemeleri, nefes çalışmaları, dokunma, mastürbasyon üzere hususlar üzerinde çalışmalar yapar. Bu formda bireylerin fizikî vücutlarındaki bedensel farkındalıkları artırılır ve cinsel tecrübelerini düzgünleştirmeye yönelik stratejiler geliştirilir.

Seksokorporel yaklaşım, çeşitli cinsel sıkıntılarla başa çıkmak için kullanılabilir, bunlar ortasında ereksiyon meseleleri, orgazm sıkıntıları, cinsel isteksizlik, vajinismus, erken boşalma üzere durumlar yer alabilir. Seksokorporel yaklaşım, bireylere daha sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel hayat elde etmeleri konusunda yardımcı olurken, irtibat hünerlerini geliştirmelerine ve cinsel ilgideki kontaklarını güçlendirmelerine odaklanır. Fakat, seksokorporel yaklaşımın uygulanma biçimi ve içeriği cinsel terapistten cinsel terapiste ve bireyden şahsa değişebilir.

Web

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar büsbütün muharrirlerinin özgün niyetleridir ve Onedio’nun editöryal siyasetini yansıtmayabilir. ©Onedio

Beş Vücut Teorisi ve Seksokorporel Yaklaşım

izmir escort

izmir escort

antalya escort

escort izmir

bursa escort

porno izle

türk porno

escort antalya

apkdownloadx.com

izmir escort

eskişehir escort

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

tiktok beğeni satın al

gramtakipci.com.tr

smm panel

oyun forumu

antalya escort

istanbul escort

izmit escort

porno

escort beşiktaş

escort avcılar

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

porno izle

istanbul escort

porno izle

izmir escort

porno izle

istanbul escorts